Filips gate 2
0655 OSLO

Filips gate 2, 0655 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Filips gate 2, 0655 OSLO:

  • Postnummer: 0655 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 231 / 120 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2609 KAMPEN RODE 9
  • Valkrins: 103 Kampen skole
  • Kyrkjesogn: 1010901 Kampen
  • Tettstad: Oslo

Filips gate

Filips gate er ei gate i Oslo kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 6.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Filips gate 2 0655 OSLO 59.9128, 10.7811 231 / 120
Filips gate 4 0655 OSLO 59.9128, 10.7813 231 / 121
Filips gate 6 0655 OSLO 59.9128, 10.7815 231 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken