Finns vei 5
0575 OSLO

Finns vei 5, 0575 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finns vei 5, 0575 OSLO:

  • Postnummer: 0575 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 128 / 42 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4313 Lille Tøyen nord
  • Valkrins: 201 Teglverket skole
  • Kyrkjesogn: 1041002 Hasle
  • Tettstad: Oslo

Finns vei

Finns vei er ein veg i Oslo kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finns vei 1 0575 OSLO 59.9243, 10.7890 128 / 42
Finns vei 2 0575 OSLO 59.9242, 10.7897 128 / 42
Finns vei 3 0575 OSLO 59.9242, 10.7890 128 / 42
Finns vei 4 0575 OSLO 59.9237, 10.7888 128 / 42
Finns vei 5 0575 OSLO 59.9241, 10.7890 128 / 42
Finns vei 6 0575 OSLO 59.9236, 10.7886 128 / 42
Finns vei 7 0575 OSLO 59.9238, 10.7879 128 / 42
Finns vei 8 0575 OSLO 59.9234, 10.7883 128 / 42
Finns vei 10 0575 OSLO 59.9233, 10.7880 128 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken