Klingenberggata 7
0161 OSLO

Klingenberggata 7, 0161 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klingenberggata 7, 0161 OSLO:

  • Postnummer: 0161 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 209 / 146 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 306 SENTRUM III RODE 6
  • Valkrins: 1601 Oslo rådhus
  • Kyrkjesogn: 1010103 SENTRUM OG ST.HANSHAUGEN
  • Tettstad: Oslo

Klingenberggata

Klingenberggata er ei gate i Oslo kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 7.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klingenberggata 3 0161 OSLO 59.9138, 10.7331 209 / 305
Klingenberggata 4 0161 OSLO 59.9138, 10.7340 209 / 144
Klingenberggata 5 0161 OSLO 59.9136, 10.7322 209 / 145
Klingenberggata 7 0161 OSLO 59.9135, 10.7317 209 / 146

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken