Rabakken 9
0880 OSLO

Rabakken 9, 0880 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rabakken 9, 0880 OSLO:

  • Postnummer: 0880 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 375 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4509 KORSVOLL
  • Valkrins: 804 Korsvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1050501 Nordberg
  • Tettstad: Oslo

Rabakken

Rabakken er ein veg i Oslo kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rabakken 1 0880 OSLO 59.9590, 10.7599 54 / 5
Rabakken 2 0880 OSLO 59.9589, 10.7595 54 / 22
Rabakken 3 0880 OSLO 59.9592, 10.7596 57 / 341
Rabakken 4 0880 OSLO 59.9591, 10.7595 54 / 23
Rabakken 4B 0880 OSLO 59.9591, 10.7592 54 / 23
Rabakken 5 0880 OSLO 59.9595, 10.7595 57 / 316
Rabakken 6A 0880 OSLO 59.9591, 10.7587 54 / 13
Rabakken 6B 0880 OSLO 59.9589, 10.7590 54 / 433
Rabakken 7 0880 OSLO 59.9596, 10.7593 54 / 376
Rabakken 8 0880 OSLO 59.9594, 10.7589 54 / 388
Rabakken 9 0880 OSLO 59.9596, 10.7592 54 / 375
Rabakken 10 0880 OSLO 59.9594, 10.7588 54 / 387
Rabakken 12 0880 OSLO 59.9596, 10.7584 54 / 386
Rabakken 14 0880 OSLO 59.9596, 10.7583 54 / 385

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken