Lyngåsveien 15
0491 OSLO

Lyngåsveien 15, 0491 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lyngåsveien 15, 0491 OSLO:

  • Postnummer: 0491 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 476 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4409 MYRER
  • Valkrins: 807 Engebråten skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Lyngåsveien

Lyngåsveien er ein veg i Oslo kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lyngåsveien 1 0491 OSLO 59.9558, 10.7868 73 / 495
Lyngåsveien 2A 0491 OSLO 59.9562, 10.7873 73 / 498
Lyngåsveien 2B 0491 OSLO 59.9562, 10.7873 73 / 498
Lyngåsveien 3 0491 OSLO 59.9558, 10.7874 73 / 487
Lyngåsveien 4A 0491 OSLO 59.9565, 10.7892 75 / 357
Lyngåsveien 4B 0491 OSLO 59.9565, 10.7893 75 / 357
Lyngåsveien 4C 0491 OSLO 59.9567, 10.7892 75 / 357
Lyngåsveien 5 0491 OSLO 59.9559, 10.7880 73 / 486
Lyngåsveien 6B 0491 OSLO 59.9568, 10.7907 75 / 435
Lyngåsveien 6C 0491 OSLO 59.9569, 10.7910 75 / 435
Lyngåsveien 7A 0491 OSLO 59.9564, 10.7900 75 / 62
Lyngåsveien 7B 0491 OSLO 59.9564, 10.7902 75 / 1365
Lyngåsveien 8A 0491 OSLO 59.9569, 10.7913 75 / 353
Lyngåsveien 8B 0491 OSLO 59.9570, 10.7914 75 / 1461
Lyngåsveien 8C 0491 OSLO 59.9572, 10.7917 75 / 816
Lyngåsveien 8D 0491 OSLO 59.9570, 10.7918 75 / 816
Lyngåsveien 9 0491 OSLO 59.9565, 10.7906 75 / 560
Lyngåsveien 10 0491 OSLO 59.9573, 10.7934 75 / 477
Lyngåsveien 10B 0491 OSLO 59.9575, 10.7935 75 / 1011
Lyngåsveien 11A 0491 OSLO 59.9568, 10.7924 75 / 61
Lyngåsveien 11B 0491 OSLO 59.9566, 10.7920 75 / 61
Lyngåsveien 11C 0491 OSLO 59.9564, 10.7916 75 / 61
Lyngåsveien 11D 0491 OSLO 59.9562, 10.7913 75 / 61
Lyngåsveien 11E 0491 OSLO 59.9565, 10.7913 75 / 61
Lyngåsveien 11F 0491 OSLO 59.9566, 10.7912 75 / 61
Lyngåsveien 12 0491 OSLO 59.9574, 10.7940 75 / 500
Lyngåsveien 13 0491 OSLO 59.9569, 10.7938 75 / 475
Lyngåsveien 15 0491 OSLO 59.9570, 10.7943 75 / 476
Lyngåsveien 17 0491 OSLO 59.9572, 10.7951 75 / 503
Lyngåsveien 17B 0491 OSLO 59.9571, 10.7955 75 / 1449

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken