Nedre Stabburvei 6B
0873 OSLO

Nedre Stabburvei 6B, 0873 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nedre Stabburvei 6B, 0873 OSLO:

  • Postnummer: 0873 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 244 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4507 NYGÅRD
  • Valkrins: 805 Tåsen skole
  • Kyrkjesogn: 1050103 BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER
  • Tettstad: Oslo

Nedre Stabburvei

Nedre Stabburvei er ein veg i Oslo kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nedre Stabburvei 1 0873 OSLO 59.9522, 10.7605 58 / 280
Nedre Stabburvei 2 0873 OSLO 59.9525, 10.7585 58 / 179
Nedre Stabburvei 3 0873 OSLO 59.9522, 10.7603 58 / 280
Nedre Stabburvei 4 0873 OSLO 59.9527, 10.7584 58 / 180
Nedre Stabburvei 5 0873 OSLO 59.9523, 10.7597 58 / 280
Nedre Stabburvei 6 0873 OSLO 59.9529, 10.7583 58 / 181
Nedre Stabburvei 6B 0873 OSLO 59.9528, 10.7580 58 / 244

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken