Hareveien 3
0491 OSLO

Hareveien 3, 0491 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hareveien 3, 0491 OSLO:

  • Postnummer: 0491 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 817 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4409 MYRER
  • Valkrins: 807 Engebråten skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Hareveien

Hareveien er ein veg i Oslo kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hareveien 1 0491 OSLO 59.9585, 10.7907 75 / 1189
Hareveien 3 0491 OSLO 59.9586, 10.7910 75 / 817
Hareveien 7 0491 OSLO 59.9588, 10.7921 75 / 485
Hareveien 9 0491 OSLO 59.9589, 10.7923 75 / 486
Hareveien 10 0491 OSLO 59.9596, 10.7941 75 / 954
Hareveien 11 0491 OSLO 59.9587, 10.7925 75 / 486
Hareveien 13 0491 OSLO 59.9587, 10.7927 75 / 486
Hareveien 15 0491 OSLO 59.9589, 10.7925 75 / 486
Hareveien 17 0491 OSLO 59.9590, 10.7929 75 / 505
Hareveien 19 0491 OSLO 59.9592, 10.7939 75 / 627
Hareveien 21 0491 OSLO 59.9593, 10.7946 75 / 1131
Hareveien 23 0491 OSLO 59.9593, 10.7946 75 / 1386
Hareveien 25 0491 OSLO 59.9594, 10.7950 75 / 687

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken