Nordstjerneveien 8
0494 OSLO

Nordstjerneveien 8, 0494 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordstjerneveien 8, 0494 OSLO:

  • Postnummer: 0494 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 812 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4418 MYRERSKOG
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Nordstjerneveien

Nordstjerneveien er ein veg i Oslo kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordstjerneveien 1 0494 OSLO 59.9609, 10.7903 75 / 822
Nordstjerneveien 3 0494 OSLO 59.9611, 10.7902 75 / 822
Nordstjerneveien 4 0494 OSLO 59.9611, 10.7894 75 / 830
Nordstjerneveien 6 0494 OSLO 59.9614, 10.7893 75 / 812
Nordstjerneveien 7A 0494 OSLO 59.9613, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7B 0494 OSLO 59.9613, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7C 0494 OSLO 59.9614, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7D 0494 OSLO 59.9615, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7E 0494 OSLO 59.9615, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7F 0494 OSLO 59.9615, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7G 0494 OSLO 59.9616, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 7H 0494 OSLO 59.9616, 10.7907 75 / 738
Nordstjerneveien 8 0494 OSLO 59.9616, 10.7893 75 / 812
Nordstjerneveien 9 0494 OSLO 59.9619, 10.7902 75 / 812
Nordstjerneveien 10 0494 OSLO 59.9617, 10.7892 75 / 812
Nordstjerneveien 11 0494 OSLO 59.9621, 10.7902 75 / 812
Nordstjerneveien 12 0494 OSLO 59.9619, 10.7892 75 / 812
Nordstjerneveien 13 0494 OSLO 59.9622, 10.7902 75 / 812
Nordstjerneveien 15 0494 OSLO 59.9624, 10.7902 75 / 812
Nordstjerneveien 17 0494 OSLO 59.9625, 10.7901 75 / 812
Nordstjerneveien 19 0494 OSLO 59.9627, 10.7901 75 / 812

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken