Nygård terrasse 12
0873 OSLO

Nygård terrasse 12, 0873 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nygård terrasse 12, 0873 OSLO:

  • Postnummer: 0873 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 169 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4507 NYGÅRD
  • Valkrins: 805 Tåsen skole
  • Kyrkjesogn: 1050103 BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER
  • Tettstad: Oslo

Nygård terrasse

Nygård terrasse er ein veg i Oslo kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nygård terrasse 2 0873 OSLO 59.9516, 10.7599 58 / 170
Nygård terrasse 4 0873 OSLO 59.9518, 10.7599 58 / 170
Nygård terrasse 6 0873 OSLO 59.9517, 10.7592 58 / 183
Nygård terrasse 8 0873 OSLO 59.9519, 10.7593 58 / 183
Nygård terrasse 10 0873 OSLO 59.9518, 10.7585 58 / 169
Nygård terrasse 12 0873 OSLO 59.9521, 10.7586 58 / 169

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken