Nypeveien 6
0874 OSLO

Nypeveien 6, 0874 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nypeveien 6, 0874 OSLO:

  • Postnummer: 0874 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 215 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4502 LANGMYR
  • Valkrins: 804 Korsvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1050501 Nordberg
  • Tettstad: Oslo

Nypeveien

Nypeveien er ein veg i Oslo kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nypeveien 1 0874 OSLO 59.9596, 10.7483 52 / 242
Nypeveien 2 0874 OSLO 59.9601, 10.7488 52 / 218
Nypeveien 2C 0874 OSLO 59.9600, 10.7492 52 / 1157
Nypeveien 2D 0874 OSLO 59.9598, 10.7489 52 / 1163
Nypeveien 3A 0874 OSLO 59.9596, 10.7489 52 / 220
Nypeveien 3B 0874 OSLO 59.9595, 10.7491 52 / 1170
Nypeveien 4 0874 OSLO 59.9599, 10.7496 52 / 219
Nypeveien 5 0874 OSLO 59.9594, 10.7497 52 / 413
Nypeveien 6 0874 OSLO 59.9599, 10.7500 52 / 215
Nypeveien 7 0874 OSLO 59.9590, 10.7496 52 / 335
Nypeveien 8 0874 OSLO 59.9595, 10.7501 52 / 1115
Nypeveien 9 0874 OSLO 59.9586, 10.7492 52 / 334

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken