Orionveien 13
0489 OSLO

Orionveien 13, 0489 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Orionveien 13, 0489 OSLO:

  • Postnummer: 0489 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 510 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4403 GREFSENPLATÅET
  • Valkrins: 808 Morellbakken skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Orionveien

Orionveien er ein veg i Oslo kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Orionveien 1 0489 OSLO 59.9550, 10.7852 73 / 521
Orionveien 2 0489 OSLO 59.9546, 10.7853 73 / 522
Orionveien 3 0489 OSLO 59.9550, 10.7847 73 / 517
Orionveien 4 0489 OSLO 59.9547, 10.7846 73 / 516
Orionveien 5 0489 OSLO 59.9552, 10.7847 73 / 518
Orionveien 6 0489 OSLO 59.9545, 10.7846 73 / 515
Orionveien 7 0489 OSLO 59.9553, 10.7846 73 / 519
Orionveien 8A 0489 OSLO 59.9542, 10.7845 73 / 514
Orionveien 8B 0489 OSLO 59.9542, 10.7846 73 / 514
Orionveien 9 0489 OSLO 59.9554, 10.7843 73 / 824
Orionveien 9B 0489 OSLO 59.9555, 10.7841 73 / 508
Orionveien 10 0489 OSLO 59.9543, 10.7840 73 / 513
Orionveien 11 0489 OSLO 59.9552, 10.7841 73 / 706
Orionveien 11B 0489 OSLO 59.9551, 10.7841 73 / 509
Orionveien 12 0489 OSLO 59.9545, 10.7840 73 / 512
Orionveien 13 0489 OSLO 59.9550, 10.7842 73 / 510
Orionveien 14 0489 OSLO 59.9547, 10.7841 73 / 511

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken