Peder Grøns vei 12
0881 OSLO

Peder Grøns vei 12, 0881 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Peder Grøns vei 12, 0881 OSLO:

  • Postnummer: 0881 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 365 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4509 KORSVOLL
  • Valkrins: 804 Korsvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1050501 Nordberg
  • Tettstad: Oslo

Peder Grøns vei

Peder Grøns vei er ein veg i Oslo kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Peder Grøns vei 1 0881 OSLO 59.9645, 10.7650 59 / 67
Peder Grøns vei 1B 0881 OSLO 59.9646, 10.7651 59 / 572
Peder Grøns vei 2 0881 OSLO 59.9648, 10.7645 59 / 168
Peder Grøns vei 2B 0881 OSLO 59.9649, 10.7642 59 / 416
Peder Grøns vei 3 0881 OSLO 59.9648, 10.7654 59 / 570
Peder Grøns vei 4A 0881 OSLO 59.9649, 10.7649 59 / 142
Peder Grøns vei 4B 0881 OSLO 59.9650, 10.7647 59 / 142
Peder Grøns vei 6 0881 OSLO 59.9651, 10.7648 59 / 159
Peder Grøns vei 7 0881 OSLO 59.9653, 10.7657 59 / 49
Peder Grøns vei 8A 0881 OSLO 59.9654, 10.7651 59 / 683
Peder Grøns vei 8B 0881 OSLO 59.9653, 10.7648 59 / 170
Peder Grøns vei 9 0881 OSLO 59.9656, 10.7657 59 / 50
Peder Grøns vei 10A 0881 OSLO 59.9656, 10.7648 59 / 171
Peder Grøns vei 10B 0881 OSLO 59.9656, 10.7646 59 / 171
Peder Grøns vei 10C 0881 OSLO 59.9656, 10.7646 59 / 171
Peder Grøns vei 10D 0881 OSLO 59.9656, 10.7652 59 / 171
Peder Grøns vei 12 0881 OSLO 59.9658, 10.7649 59 / 365
Peder Grøns vei 14 0881 OSLO 59.9662, 10.7650 59 / 366
Peder Grøns vei 16 0881 OSLO 59.9665, 10.7653 59 / 386

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken