Radioveien 27
0884 OSLO

Radioveien 27, 0884 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Radioveien 27, 0884 OSLO:

  • Postnummer: 0884 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 283 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4413 BEKKESTRANDA
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050501 Nordberg
  • Tettstad: Oslo

Radioveien

Radioveien er ein veg i Oslo kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Radioveien 3 0884 OSLO 59.9684, 10.7707 59 / 299
Radioveien 5 0884 OSLO 59.9682, 10.7710 59 / 296
Radioveien 7 0884 OSLO 59.9681, 10.7713 59 / 302
Radioveien 9 0884 OSLO 59.9680, 10.7716 59 / 251
Radioveien 11A 0884 OSLO 59.9678, 10.7721 59 / 729
Radioveien 11B 0884 OSLO 59.9678, 10.7721 59 / 729
Radioveien 11C 0884 OSLO 59.9677, 10.7720 59 / 729
Radioveien 13A 0884 OSLO 59.9678, 10.7726 59 / 235
Radioveien 13B 0884 OSLO 59.9677, 10.7725 59 / 235
Radioveien 13C 0884 OSLO 59.9677, 10.7725 59 / 235
Radioveien 13D 0884 OSLO 59.9676, 10.7725 59 / 235
Radioveien 13E 0884 OSLO 59.9678, 10.7730 59 / 235
Radioveien 13F 0884 OSLO 59.9677, 10.7730 59 / 235
Radioveien 13G 0884 OSLO 59.9677, 10.7730 59 / 235
Radioveien 13H 0884 OSLO 59.9677, 10.7729 59 / 235
Radioveien 13J 0884 OSLO 59.9676, 10.7729 59 / 235
Radioveien 13K 0884 OSLO 59.9676, 10.7728 59 / 235
Radioveien 15 0884 OSLO 59.9681, 10.7737 59 / 277
Radioveien 19 0884 OSLO 59.9683, 10.7741 59 / 279
Radioveien 23 0884 OSLO 59.9686, 10.7746 59 / 281
Radioveien 25 0884 OSLO 59.9687, 10.7751 59 / 256
Radioveien 27 0884 OSLO 59.9689, 10.7750 59 / 283
Radioveien 29 0884 OSLO 59.9690, 10.7753 59 / 731

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken