Revefaret 7B
0491 OSLO

Revefaret 7B, 0491 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Revefaret 7B, 0491 OSLO:

  • Postnummer: 0491 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 507 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4409 MYRER
  • Valkrins: 807 Engebråten skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Revefaret

Revefaret er ein veg i Oslo kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Revefaret 1A 0491 OSLO 59.9573, 10.7953 75 / 1249
Revefaret 1B 0491 OSLO 59.9575, 10.7950 75 / 504
Revefaret 2A 0491 OSLO 59.9577, 10.7940 75 / 453
Revefaret 2B 0491 OSLO 59.9577, 10.7938 75 / 453
Revefaret 3A 0491 OSLO 59.9576, 10.7948 75 / 642
Revefaret 3B 0491 OSLO 59.9577, 10.7951 75 / 642
Revefaret 3C 0491 OSLO 59.9577, 10.7951 75 / 642
Revefaret 3D 0491 OSLO 59.9577, 10.7947 75 / 642
Revefaret 4A 0491 OSLO 59.9579, 10.7937 75 / 499
Revefaret 4B 0491 OSLO 59.9580, 10.7939 75 / 1405
Revefaret 5A 0491 OSLO 59.9578, 10.7944 75 / 1266
Revefaret 5B 0491 OSLO 59.9579, 10.7949 75 / 454
Revefaret 5C 0491 OSLO 59.9579, 10.7950 75 / 454
Revefaret 6A 0491 OSLO 59.9582, 10.7935 75 / 506
Revefaret 6B 0491 OSLO 59.9582, 10.7934 75 / 506
Revefaret 7A 0491 OSLO 59.9581, 10.7942 75 / 1352
Revefaret 7B 0491 OSLO 59.9582, 10.7945 75 / 507
Revefaret 8A 0491 OSLO 59.9584, 10.7933 75 / 492
Revefaret 8B 0491 OSLO 59.9585, 10.7935 75 / 1321
Revefaret 9 0491 OSLO 59.9584, 10.7944 75 / 493
Revefaret 9B 0491 OSLO 59.9585, 10.7945 75 / 1113
Revefaret 10A 0491 OSLO 59.9587, 10.7934 75 / 1385
Revefaret 10B 0491 OSLO 59.9587, 10.7931 75 / 501
Revefaret 11A 0491 OSLO 59.9587, 10.7942 75 / 596
Revefaret 11B 0491 OSLO 59.9586, 10.7943 75 / 1368
Revefaret 13A 0491 OSLO 59.9588, 10.7939 75 / 559
Revefaret 13B 0491 OSLO 59.9589, 10.7942 75 / 559
Revefaret 13C 0491 OSLO 59.9590, 10.7941 75 / 559
Revefaret 15 0491 OSLO 59.9591, 10.7936 75 / 1408

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken