Rolf Wickstrøms vei 9
0873 OSLO

Rolf Wickstrøms vei 9, 0873 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rolf Wickstrøms vei 9, 0873 OSLO:

  • Postnummer: 0873 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 182 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4507 NYGÅRD
  • Valkrins: 805 Tåsen skole
  • Kyrkjesogn: 1050103 BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER
  • Tettstad: Oslo

Rolf Wickstrøms vei

Rolf Wickstrøms vei er ein veg i Oslo kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 45.

Adressene i Rolf Wickstrøms vei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rolf Wickstrøms vei 9 0873 OSLO 59.9530, 10.7591 58 / 182
Rolf Wickstrøms vei 15 0484 OSLO 59.9527, 10.7690 77 / 158
Rolf Wickstrøms vei 31 0484 OSLO 59.9480, 10.7779 76 / 212
Rolf Wickstrøms vei 45 0484 OSLO 59.9483, 10.7786 76 / 234

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken