Rundhaugveien 5A
0495 OSLO

Rundhaugveien 5A, 0495 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rundhaugveien 5A, 0495 OSLO:

  • Postnummer: 0495 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 1195 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4418 MYRERSKOG
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Rundhaugveien

Rundhaugveien er ein veg i Oslo kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rundhaugveien 1A 0495 OSLO 59.9662, 10.7967 75 / 1167
Rundhaugveien 1B 0495 OSLO 59.9663, 10.7971 75 / 1124
Rundhaugveien 1C 0495 OSLO 59.9661, 10.7973 75 / 1144
Rundhaugveien 1D 0495 OSLO 59.9659, 10.7973 75 / 1145
Rundhaugveien 1G 0495 OSLO 59.9664, 10.7973 75 / 283
Rundhaugveien 2 0495 OSLO 59.9666, 10.7967 75 / 1129
Rundhaugveien 2B 0495 OSLO 59.9669, 10.7968 75 / 281
Rundhaugveien 3A 0495 OSLO 59.9665, 10.7974 75 / 1183
Rundhaugveien 3B 0495 OSLO 59.9665, 10.7977 75 / 1281
Rundhaugveien 3C 0495 OSLO 59.9666, 10.7978 75 / 1298
Rundhaugveien 3D 0495 OSLO 59.9668, 10.7975 75 / 282
Rundhaugveien 4 0495 OSLO 59.9671, 10.7967 75 / 937
Rundhaugveien 4B 0495 OSLO 59.9673, 10.7967 75 / 134
Rundhaugveien 5A 0495 OSLO 59.9670, 10.7974 75 / 1195
Rundhaugveien 5B 0495 OSLO 59.9672, 10.7975 75 / 329
Rundhaugveien 5C 0495 OSLO 59.9674, 10.7972 75 / 1088
Rundhaugveien 6 0495 OSLO 59.9675, 10.7965 75 / 900
Rundhaugveien 7 0495 OSLO 59.9672, 10.7978 75 / 384
Rundhaugveien 7B 0495 OSLO 59.9670, 10.7982 75 / 1186
Rundhaugveien 9A 0495 OSLO 59.9676, 10.7980 75 / 217
Rundhaugveien 9B 0495 OSLO 59.9673, 10.7983 75 / 1115
Rundhaugveien 9C 0495 OSLO 59.9672, 10.7984 75 / 1116
Rundhaugveien 10 0495 OSLO 59.9678, 10.7967 75 / 1369
Rundhaugveien 11 0495 OSLO 59.9677, 10.7971 75 / 216
Rundhaugveien 11B 0495 OSLO 59.9676, 10.7974 75 / 1184
Rundhaugveien 11C 0495 OSLO 59.9677, 10.7981 75 / 1420
Rundhaugveien 11D 0495 OSLO 59.9678, 10.7983 75 / 1420
Rundhaugveien 11E 0495 OSLO 59.9678, 10.7985 75 / 1420
Rundhaugveien 11F 0495 OSLO 59.9678, 10.7987 75 / 1420
Rundhaugveien 11G 0495 OSLO 59.9677, 10.7987 75 / 1420
Rundhaugveien 11H 0495 OSLO 59.9676, 10.7987 75 / 1420
Rundhaugveien 12A 0495 OSLO 59.9679, 10.7967 75 / 967
Rundhaugveien 12B 0495 OSLO 59.9678, 10.7962 75 / 966
Rundhaugveien 13A 0495 OSLO 59.9679, 10.7970 75 / 1442
Rundhaugveien 13C 0495 OSLO 59.9681, 10.7976 75 / 1042
Rundhaugveien 13D 0495 OSLO 59.9682, 10.7977 75 / 1043
Rundhaugveien 13E 0495 OSLO 59.9683, 10.7976 75 / 1043
Rundhaugveien 13F 0495 OSLO 59.9684, 10.7971 75 / 218
Rundhaugveien 14 0495 OSLO 59.9683, 10.7962 75 / 215
Rundhaugveien 19 0495 OSLO 59.9686, 10.7974 75 / 214
Rundhaugveien 21 0495 OSLO 59.9687, 10.7974 75 / 214
Rundhaugveien 23 0495 OSLO 59.9687, 10.7971 75 / 214
Rundhaugveien 25 0495 OSLO 59.9686, 10.7971 75 / 214
Rundhaugveien 27 0495 OSLO 59.9687, 10.7968 75 / 137
Rundhaugveien 29 0495 OSLO 59.9686, 10.7966 75 / 137
Rundhaugveien 31 0495 OSLO 59.9685, 10.7966 75 / 137

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken