Rundmyrveien 1D
0891 OSLO

Rundmyrveien 1D, 0891 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rundmyrveien 1D, 0891 OSLO:

  • Postnummer: 0891 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 205 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 6007 MOVATN
  • Valkrins: 1702 Maridalen skole
  • Kyrkjesogn: 1050502 Maridalen
  • Tettstad: Movatn

Rundmyrveien

Rundmyrveien er ein veg i Oslo kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rundmyrveien 1 0891 OSLO 60.0356, 10.8049 69 / 199
Rundmyrveien 1B 0891 OSLO 60.0358, 10.8052 69 / 200
Rundmyrveien 1C 0891 OSLO 60.0361, 10.8052 69 / 201
Rundmyrveien 1D 0891 OSLO 60.0364, 10.8054 69 / 205
Rundmyrveien 1E 0891 OSLO 60.0367, 10.8044 69 / 206
Rundmyrveien 2 0891 OSLO 60.0349, 10.8052 69 / 309
Rundmyrveien 3 0891 OSLO 60.0352, 10.8042 69 / 198
Rundmyrveien 4 0891 OSLO 60.0346, 10.8043 69 / 289
Rundmyrveien 5 0891 OSLO 60.0355, 10.8038 69 / 197
Rundmyrveien 6 0891 OSLO 60.0351, 10.8033 69 / 281
Rundmyrveien 7 0891 OSLO 60.0358, 10.8037 69 / 349
Rundmyrveien 7B 0891 OSLO 60.0361, 10.8038 69 / 178
Rundmyrveien 8 0891 OSLO 60.0350, 10.8026 69 / 170
Rundmyrveien 9 0891 OSLO 60.0366, 10.8036 69 / 177
Rundmyrveien 10 0891 OSLO 60.0357, 10.8029 69 / 160
Rundmyrveien 12 0891 OSLO 60.0359, 10.8025 69 / 159
Rundmyrveien 14 0891 OSLO 60.0362, 10.8023 69 / 161
Rundmyrveien 16 0891 OSLO 60.0367, 10.8023 69 / 162
Rundmyrveien 17 0891 OSLO 60.0378, 10.8016 69 / 230
Rundmyrveien 18 0891 OSLO 60.0371, 10.8017 69 / 175
Rundmyrveien 19 0891 OSLO 60.0381, 10.8015 69 / 229
Rundmyrveien 20 0891 OSLO 60.0372, 10.8015 69 / 282
Rundmyrveien 21 0891 OSLO 60.0385, 10.8015 69 / 228
Rundmyrveien 22 0891 OSLO 60.0377, 10.8011 69 / 283
Rundmyrveien 23 0891 OSLO 60.0388, 10.8009 69 / 227
Rundmyrveien 24 0891 OSLO 60.0380, 10.8009 69 / 284
Rundmyrveien 25 0891 OSLO 60.0392, 10.8013 69 / 280
Rundmyrveien 26 0891 OSLO 60.0384, 10.8007 69 / 285
Rundmyrveien 27 0891 OSLO 60.0393, 10.8010 69 / 279
Rundmyrveien 28 0891 OSLO 60.0388, 10.8005 69 / 278
Rundmyrveien 30 0891 OSLO 60.0387, 10.7997 69 / 277

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken