Rødbråtbakken 5
0874 OSLO

Rødbråtbakken 5, 0874 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rødbråtbakken 5, 0874 OSLO:

  • Postnummer: 0874 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 299 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4502 LANGMYR
  • Valkrins: 804 Korsvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1050501 Nordberg
  • Tettstad: Oslo

Rødbråtbakken

Rødbråtbakken er ein veg i Oslo kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rødbråtbakken 1 0874 OSLO 59.9588, 10.7511 52 / 291
Rødbråtbakken 2 0874 OSLO 59.9583, 10.7502 52 / 311
Rødbråtbakken 3 0874 OSLO 59.9591, 10.7512 52 / 290
Rødbråtbakken 4 0874 OSLO 59.9586, 10.7503 52 / 254
Rødbråtbakken 5 0874 OSLO 59.9593, 10.7513 52 / 299
Rødbråtbakken 6 0874 OSLO 59.9589, 10.7504 52 / 262
Rødbråtbakken 8 0874 OSLO 59.9592, 10.7505 52 / 250
Rødbråtbakken 10 0874 OSLO 59.9595, 10.7508 52 / 278
Rødbråtbakken 12 0874 OSLO 59.9597, 10.7504 52 / 216

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken