Rønningveien 5
0494 OSLO

Rønningveien 5, 0494 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rønningveien 5, 0494 OSLO:

  • Postnummer: 0494 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 1081 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4410 RØNNINGEN
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Rønningveien

Rønningveien er ein veg i Oslo kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rønningveien 1 0494 OSLO 59.9667, 10.7902 75 / 76
Rønningveien 2 0494 OSLO 59.9670, 10.7900 75 / 982
Rønningveien 2B 0494 OSLO 59.9672, 10.7902 75 / 983
Rønningveien 2C 0494 OSLO 59.9674, 10.7906 75 / 243
Rønningveien 3 0494 OSLO 59.9669, 10.7905 75 / 1143
Rønningveien 3B 0494 OSLO 59.9670, 10.7907 75 / 1142
Rønningveien 4A 0494 OSLO 59.9675, 10.7907 75 / 1378
Rønningveien 4B 0494 OSLO 59.9677, 10.7909 75 / 154
Rønningveien 4C 0494 OSLO 59.9677, 10.7912 75 / 885
Rønningveien 5 0494 OSLO 59.9672, 10.7909 75 / 1081
Rønningveien 6 0494 OSLO 59.9674, 10.7918 75 / 224
Rønningveien 7 0494 OSLO 59.9674, 10.7911 75 / 873
Rønningveien 9 0494 OSLO 59.9673, 10.7913 75 / 686

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken