Sandermosveien 31
0891 OSLO

Sandermosveien 31, 0891 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandermosveien 31, 0891 OSLO:

  • Postnummer: 0891 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 166 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 6002 MARIDALEN
  • Valkrins: 1702 Maridalen skole
  • Kyrkjesogn: 1050502 Maridalen
  • Tettstad:

Sandermosveien

Sandermosveien er ein veg i Oslo kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandermosveien 10 0891 OSLO 60.0194, 10.7927 69 / 304
Sandermosveien 11 0891 OSLO 60.0189, 10.7922 69 / 17
Sandermosveien 13 0891 OSLO 60.0183, 10.7939 69 / 21
Sandermosveien 15 0891 OSLO 60.0186, 10.7940 69 / 347
Sandermosveien 23 0891 OSLO 60.0185, 10.7950 69 / 168
Sandermosveien 31 0891 OSLO 60.0189, 10.7949 69 / 166
Sandermosveien 32 0891 OSLO 60.0203, 10.7942 69 / 325
Sandermosveien 34 0891 OSLO 60.0206, 10.7944 69 / 324
Sandermosveien 35 0891 OSLO 60.0160, 10.7956 69 / 11
Sandermosveien 36 0891 OSLO 60.0209, 10.7949 69 / 345
Sandermosveien 38 0891 OSLO 60.0208, 10.7929 69 / 167
Sandermosveien 40 0891 OSLO 60.0214, 10.7933 69 / 312
Sandermosveien 42 0891 OSLO 60.0218, 10.7931 69 / 313
Sandermosveien 44 0891 OSLO 60.0226, 10.7929 69 / 318

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken