Saturnveien 34B
0492 OSLO

Saturnveien 34B, 0492 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Saturnveien 34B, 0492 OSLO:

  • Postnummer: 0492 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 821 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4403 GREFSENPLATÅET
  • Valkrins: 807 Engebråten skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Saturnveien

Saturnveien er ein veg i Oslo kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 46.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Saturnveien 1 0492 OSLO 59.9561, 10.7849 73 / 496
Saturnveien 2 0492 OSLO 59.9558, 10.7849 73 / 479
Saturnveien 3 0492 OSLO 59.9562, 10.7847 73 / 505
Saturnveien 4 0492 OSLO 59.9559, 10.7846 73 / 478
Saturnveien 5A 0492 OSLO 59.9563, 10.7842 73 / 506
Saturnveien 6 0492 OSLO 59.9559, 10.7842 73 / 477
Saturnveien 7 0492 OSLO 59.9565, 10.7839 73 / 473
Saturnveien 8 0492 OSLO 59.9560, 10.7838 73 / 456
Saturnveien 9 0492 OSLO 59.9565, 10.7835 73 / 474
Saturnveien 10 0492 OSLO 59.9562, 10.7832 73 / 454
Saturnveien 11 0492 OSLO 59.9566, 10.7829 73 / 362
Saturnveien 11C 0492 OSLO 59.9569, 10.7816 73 / 890
Saturnveien 12A 0492 OSLO 59.9566, 10.7817 73 / 390
Saturnveien 12B 0492 OSLO 59.9564, 10.7815 73 / 1031
Saturnveien 13 0492 OSLO 59.9571, 10.7811 73 / 197
Saturnveien 14 0492 OSLO 59.9567, 10.7813 73 / 211
Saturnveien 14B 0492 OSLO 59.9565, 10.7811 73 / 845
Saturnveien 15 0492 OSLO 59.9572, 10.7808 73 / 228
Saturnveien 16A 0492 OSLO 59.9568, 10.7810 73 / 461
Saturnveien 16B 0492 OSLO 59.9566, 10.7807 73 / 461
Saturnveien 16C 0492 OSLO 59.9566, 10.7808 73 / 461
Saturnveien 17B 0492 OSLO 59.9574, 10.7804 73 / 735
Saturnveien 18 0492 OSLO 59.9568, 10.7807 73 / 462
Saturnveien 18B 0492 OSLO 59.9567, 10.7804 73 / 906
Saturnveien 18C 0492 OSLO 59.9567, 10.7803 73 / 907
Saturnveien 19 0492 OSLO 59.9575, 10.7801 73 / 233
Saturnveien 20 0492 OSLO 59.9570, 10.7802 73 / 463
Saturnveien 20B 0492 OSLO 59.9568, 10.7799 73 / 776
Saturnveien 21 0492 OSLO 59.9576, 10.7795 73 / 223
Saturnveien 21B 0492 OSLO 59.9577, 10.7797 73 / 771
Saturnveien 22 0492 OSLO 59.9569, 10.7798 73 / 703
Saturnveien 23 0492 OSLO 59.9576, 10.7792 73 / 278
Saturnveien 23B 0492 OSLO 59.9579, 10.7795 73 / 777
Saturnveien 24 0492 OSLO 59.9571, 10.7799 73 / 425
Saturnveien 24B 0492 OSLO 59.9571, 10.7798 73 / 774
Saturnveien 25 0492 OSLO 59.9577, 10.7786 73 / 206
Saturnveien 26A 0492 OSLO 59.9572, 10.7795 73 / 448
Saturnveien 26B 0492 OSLO 59.9569, 10.7793 73 / 448
Saturnveien 26C 0492 OSLO 59.9569, 10.7792 73 / 448
Saturnveien 27 0492 OSLO 59.9579, 10.7780 73 / 185
Saturnveien 28 0492 OSLO 59.9572, 10.7792 73 / 449
Saturnveien 28B 0492 OSLO 59.9570, 10.7789 73 / 783
Saturnveien 29A 0492 OSLO 59.9579, 10.7778 73 / 931
Saturnveien 29B 0492 OSLO 59.9580, 10.7775 73 / 174
Saturnveien 30A 0492 OSLO 59.9573, 10.7788 73 / 432
Saturnveien 30B 0492 OSLO 59.9572, 10.7787 73 / 432
Saturnveien 30C 0492 OSLO 59.9571, 10.7786 73 / 828
Saturnveien 31 0492 OSLO 59.9581, 10.7772 73 / 290
Saturnveien 32 0492 OSLO 59.9574, 10.7784 73 / 349
Saturnveien 32B 0492 OSLO 59.9572, 10.7781 73 / 790
Saturnveien 33 0492 OSLO 59.9582, 10.7769 73 / 705
Saturnveien 34 0492 OSLO 59.9575, 10.7781 73 / 348
Saturnveien 34B 0492 OSLO 59.9572, 10.7779 73 / 821
Saturnveien 36 0492 OSLO 59.9576, 10.7777 73 / 351
Saturnveien 36B 0492 OSLO 59.9573, 10.7773 73 / 818
Saturnveien 36C 0492 OSLO 59.9574, 10.7773 73 / 818
Saturnveien 38 0492 OSLO 59.9577, 10.7773 73 / 350
Saturnveien 38B 0492 OSLO 59.9574, 10.7769 73 / 869
Saturnveien 40A 0492 OSLO 59.9578, 10.7770 73 / 282
Saturnveien 40B 0492 OSLO 59.9577, 10.7770 73 / 282
Saturnveien 42A 0492 OSLO 59.9576, 10.7768 73 / 282
Saturnveien 42B 0492 OSLO 59.9575, 10.7766 73 / 282
Saturnveien 44 0492 OSLO 59.9576, 10.7762 73 / 471
Saturnveien 46 0492 OSLO 59.9578, 10.7764 73 / 470

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken