Selvbyggerveien 18
0591 OSLO

Selvbyggerveien 18, 0591 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Selvbyggerveien 18, 0591 OSLO:

  • Postnummer: 0591 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 625 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4104 ÅRVOLL
  • Valkrins: 902 Årvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1031201 Tonsen
  • Tettstad: Oslo

Selvbyggerveien

Selvbyggerveien er ein veg i Oslo kommune med 225 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 266.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Selvbyggerveien 1A 0591 OSLO 59.9487, 10.8194 87 / 11
Selvbyggerveien 1B 0591 OSLO 59.9489, 10.8194 87 / 11
Selvbyggerveien 1C 0591 OSLO 59.9489, 10.8195 87 / 11
Selvbyggerveien 1D 0591 OSLO 59.9488, 10.8196 87 / 11
Selvbyggerveien 1E 0591 OSLO 59.9490, 10.8196 87 / 11
Selvbyggerveien 2A 0591 OSLO 59.9486, 10.8184 86 / 691
Selvbyggerveien 2B 0591 OSLO 59.9485, 10.8187 86 / 691
Selvbyggerveien 3A 0591 OSLO 59.9491, 10.8196 87 / 39
Selvbyggerveien 3B 0591 OSLO 59.9492, 10.8197 87 / 39
Selvbyggerveien 4 0591 OSLO 59.9490, 10.8189 86 / 625
Selvbyggerveien 5A 0591 OSLO 59.9492, 10.8197 87 / 39
Selvbyggerveien 5B 0591 OSLO 59.9493, 10.8197 87 / 39
Selvbyggerveien 6 0591 OSLO 59.9492, 10.8191 86 / 625
Selvbyggerveien 7A 0591 OSLO 59.9494, 10.8197 87 / 39
Selvbyggerveien 7B 0591 OSLO 59.9494, 10.8198 87 / 39
Selvbyggerveien 8 0591 OSLO 59.9495, 10.8193 86 / 625
Selvbyggerveien 9A 0591 OSLO 59.9495, 10.8198 87 / 39
Selvbyggerveien 9B 0591 OSLO 59.9495, 10.8198 87 / 39
Selvbyggerveien 10 0591 OSLO 59.9497, 10.8195 86 / 625
Selvbyggerveien 11A 0591 OSLO 59.9496, 10.8198 87 / 39
Selvbyggerveien 11B 0591 OSLO 59.9496, 10.8199 87 / 39
Selvbyggerveien 12 0591 OSLO 59.9501, 10.8195 86 / 625
Selvbyggerveien 13 0591 OSLO 59.9501, 10.8208 87 / 23
Selvbyggerveien 14 0591 OSLO 59.9502, 10.8190 86 / 625
Selvbyggerveien 15 0591 OSLO 59.9501, 10.8210 87 / 23
Selvbyggerveien 16 0591 OSLO 59.9505, 10.8189 86 / 625
Selvbyggerveien 17 0591 OSLO 59.9501, 10.8210 87 / 23
Selvbyggerveien 18 0591 OSLO 59.9504, 10.8195 86 / 625
Selvbyggerveien 19 0591 OSLO 59.9501, 10.8211 87 / 23
Selvbyggerveien 20 0591 OSLO 59.9508, 10.8188 86 / 625
Selvbyggerveien 21 0591 OSLO 59.9501, 10.8212 87 / 23
Selvbyggerveien 22 0591 OSLO 59.9507, 10.8195 86 / 625
Selvbyggerveien 23 0591 OSLO 59.9501, 10.8213 87 / 23
Selvbyggerveien 23B 0591 OSLO 59.9498, 10.8211 87 / 28
Selvbyggerveien 24 0591 OSLO 59.9513, 10.8198 86 / 5
Selvbyggerveien 25 0591 OSLO 59.9506, 10.8202 86 / 627
Selvbyggerveien 26 0591 OSLO 59.9515, 10.8200 86 / 5
Selvbyggerveien 27 0591 OSLO 59.9506, 10.8203 86 / 627
Selvbyggerveien 28 0591 OSLO 59.9517, 10.8202 86 / 5
Selvbyggerveien 29 0591 OSLO 59.9504, 10.8208 87 / 23
Selvbyggerveien 30 0591 OSLO 59.9519, 10.8206 86 / 5
Selvbyggerveien 31 0591 OSLO 59.9504, 10.8209 87 / 23
Selvbyggerveien 32 0591 OSLO 59.9520, 10.8210 86 / 5
Selvbyggerveien 33 0591 OSLO 59.9504, 10.8210 87 / 23
Selvbyggerveien 34 0591 OSLO 59.9521, 10.8217 86 / 5
Selvbyggerveien 35 0591 OSLO 59.9504, 10.8211 87 / 23
Selvbyggerveien 36 0591 OSLO 59.9521, 10.8221 86 / 5
Selvbyggerveien 37 0591 OSLO 59.9504, 10.8212 87 / 23
Selvbyggerveien 38 0591 OSLO 59.9521, 10.8226 86 / 5
Selvbyggerveien 39 0591 OSLO 59.9504, 10.8213 87 / 23
Selvbyggerveien 40 0591 OSLO 59.9516, 10.8240 87 / 9
Selvbyggerveien 41 0591 OSLO 59.9510, 10.8202 86 / 627
Selvbyggerveien 42 0591 OSLO 59.9515, 10.8242 87 / 9
Selvbyggerveien 43 0591 OSLO 59.9510, 10.8204 86 / 627
Selvbyggerveien 44 0591 OSLO 59.9512, 10.8245 87 / 9
Selvbyggerveien 45 0591 OSLO 59.9509, 10.8204 86 / 627
Selvbyggerveien 46 0591 OSLO 59.9511, 10.8246 87 / 9
Selvbyggerveien 47 0591 OSLO 59.9509, 10.8206 86 / 627
Selvbyggerveien 48 0591 OSLO 59.9508, 10.8247 87 / 9
Selvbyggerveien 49 0591 OSLO 59.9507, 10.8208 87 / 23
Selvbyggerveien 50 0591 OSLO 59.9506, 10.8247 87 / 9
Selvbyggerveien 51 0591 OSLO 59.9507, 10.8209 87 / 23
Selvbyggerveien 52 0591 OSLO 59.9504, 10.8244 87 / 9
Selvbyggerveien 53 0591 OSLO 59.9507, 10.8210 87 / 23
Selvbyggerveien 54 0591 OSLO 59.9502, 10.8244 87 / 9
Selvbyggerveien 55 0591 OSLO 59.9507, 10.8211 87 / 23
Selvbyggerveien 56 0591 OSLO 59.9500, 10.8240 87 / 9
Selvbyggerveien 57 0591 OSLO 59.9507, 10.8212 87 / 23
Selvbyggerveien 58 0591 OSLO 59.9498, 10.8240 87 / 9
Selvbyggerveien 59 0591 OSLO 59.9507, 10.8213 87 / 23
Selvbyggerveien 60 0591 OSLO 59.9496, 10.8237 87 / 9
Selvbyggerveien 61 0591 OSLO 59.9513, 10.8205 86 / 627
Selvbyggerveien 62 0591 OSLO 59.9494, 10.8236 87 / 9
Selvbyggerveien 63 0591 OSLO 59.9512, 10.8207 86 / 627
Selvbyggerveien 64 0591 OSLO 59.9487, 10.8235 85 / 147
Selvbyggerveien 65 0591 OSLO 59.9512, 10.8207 86 / 627
Selvbyggerveien 66 0591 OSLO 59.9487, 10.8237 85 / 147
Selvbyggerveien 67 0591 OSLO 59.9511, 10.8209 86 / 627
Selvbyggerveien 68 0591 OSLO 59.9487, 10.8240 85 / 147
Selvbyggerveien 69 0591 OSLO 59.9510, 10.8211 87 / 23
Selvbyggerveien 70 0591 OSLO 59.9485, 10.8240 85 / 147
Selvbyggerveien 71 0591 OSLO 59.9510, 10.8211 87 / 23
Selvbyggerveien 72 0591 OSLO 59.9482, 10.8241 85 / 147
Selvbyggerveien 73 0591 OSLO 59.9510, 10.8212 87 / 23
Selvbyggerveien 74 0591 OSLO 59.9482, 10.8235 85 / 147
Selvbyggerveien 75 0591 OSLO 59.9510, 10.8214 87 / 23
Selvbyggerveien 76 0591 OSLO 59.9480, 10.8236 85 / 147
Selvbyggerveien 77 0591 OSLO 59.9510, 10.8214 87 / 23
Selvbyggerveien 78 0591 OSLO 59.9478, 10.8236 85 / 147
Selvbyggerveien 79 0591 OSLO 59.9510, 10.8215 87 / 23
Selvbyggerveien 80 0591 OSLO 59.9476, 10.8236 85 / 147
Selvbyggerveien 81 0591 OSLO 59.9515, 10.8210 86 / 627
Selvbyggerveien 82 0591 OSLO 59.9474, 10.8236 85 / 147
Selvbyggerveien 83 0591 OSLO 59.9515, 10.8210 86 / 627
Selvbyggerveien 84 0591 OSLO 59.9470, 10.8235 85 / 116
Selvbyggerveien 85 0591 OSLO 59.9514, 10.8212 86 / 627
Selvbyggerveien 86 0591 OSLO 59.9468, 10.8235 85 / 116
Selvbyggerveien 87 0591 OSLO 59.9513, 10.8214 87 / 23
Selvbyggerveien 88 0591 OSLO 59.9464, 10.8235 85 / 116
Selvbyggerveien 89 0591 OSLO 59.9513, 10.8215 87 / 23
Selvbyggerveien 90 0591 OSLO 59.9463, 10.8235 85 / 116
Selvbyggerveien 91 0591 OSLO 59.9513, 10.8215 87 / 23
Selvbyggerveien 92 0591 OSLO 59.9459, 10.8237 85 / 116
Selvbyggerveien 93 0591 OSLO 59.9513, 10.8216 87 / 23
Selvbyggerveien 94 0591 OSLO 59.9457, 10.8238 85 / 116
Selvbyggerveien 95 0591 OSLO 59.9513, 10.8217 87 / 23
Selvbyggerveien 96 0591 OSLO 59.9456, 10.8240 85 / 116
Selvbyggerveien 97 0591 OSLO 59.9513, 10.8218 87 / 23
Selvbyggerveien 98 0591 OSLO 59.9454, 10.8241 85 / 116
Selvbyggerveien 99 0591 OSLO 59.9518, 10.8213 86 / 627
Selvbyggerveien 100 0591 OSLO 59.9454, 10.8242 85 / 116
Selvbyggerveien 101 0591 OSLO 59.9517, 10.8214 86 / 627
Selvbyggerveien 102 0591 OSLO 59.9452, 10.8243 85 / 116
Selvbyggerveien 102B 0591 OSLO 59.9454, 10.8252 85 / 207
Selvbyggerveien 103 0591 OSLO 59.9516, 10.8216 87 / 23
Selvbyggerveien 104 0591 OSLO 59.9450, 10.8248 85 / 113
Selvbyggerveien 105 0591 OSLO 59.9516, 10.8217 87 / 23
Selvbyggerveien 106 0591 OSLO 59.9449, 10.8250 85 / 113
Selvbyggerveien 107 0591 OSLO 59.9516, 10.8218 87 / 23
Selvbyggerveien 108 0591 OSLO 59.9448, 10.8252 85 / 113
Selvbyggerveien 109 0591 OSLO 59.9516, 10.8219 87 / 23
Selvbyggerveien 110 0591 OSLO 59.9447, 10.8253 85 / 113
Selvbyggerveien 111 0591 OSLO 59.9516, 10.8221 87 / 23
Selvbyggerveien 112 0591 OSLO 59.9443, 10.8274 85 / 218
Selvbyggerveien 113 0591 OSLO 59.9516, 10.8221 87 / 23
Selvbyggerveien 114 0591 OSLO 59.9443, 10.8272 85 / 218
Selvbyggerveien 115 0591 OSLO 59.9519, 10.8219 87 / 23
Selvbyggerveien 116 0591 OSLO 59.9443, 10.8269 85 / 218
Selvbyggerveien 117 0591 OSLO 59.9519, 10.8220 87 / 23
Selvbyggerveien 118 0591 OSLO 59.9443, 10.8267 85 / 218
Selvbyggerveien 119 0591 OSLO 59.9519, 10.8221 87 / 23
Selvbyggerveien 120 0591 OSLO 59.9443, 10.8264 85 / 218
Selvbyggerveien 121 0591 OSLO 59.9518, 10.8223 87 / 23
Selvbyggerveien 122 0591 OSLO 59.9443, 10.8262 85 / 218
Selvbyggerveien 123 0591 OSLO 59.9518, 10.8224 87 / 23
Selvbyggerveien 124 0591 OSLO 59.9446, 10.8267 85 / 218
Selvbyggerveien 125 0591 OSLO 59.9518, 10.8224 87 / 23
Selvbyggerveien 126 0591 OSLO 59.9447, 10.8267 85 / 218
Selvbyggerveien 127 0591 OSLO 59.9513, 10.8233 87 / 9
Selvbyggerveien 128 0591 OSLO 59.9448, 10.8268 85 / 218
Selvbyggerveien 129 0591 OSLO 59.9512, 10.8234 87 / 9
Selvbyggerveien 130 0591 OSLO 59.9448, 10.8281 85 / 219
Selvbyggerveien 131 0591 OSLO 59.9508, 10.8236 87 / 9
Selvbyggerveien 133 0591 OSLO 59.9507, 10.8236 87 / 9
Selvbyggerveien 135 0591 OSLO 59.9501, 10.8231 87 / 9
Selvbyggerveien 137 0591 OSLO 59.9500, 10.8230 87 / 9
Selvbyggerveien 139 0591 OSLO 59.9497, 10.8230 87 / 9
Selvbyggerveien 141 0591 OSLO 59.9495, 10.8229 87 / 9
Selvbyggerveien 143 0591 OSLO 59.9492, 10.8230 87 / 9
Selvbyggerveien 145 0591 OSLO 59.9490, 10.8229 87 / 9
Selvbyggerveien 161 0591 OSLO 59.9470, 10.8215 85 / 123
Selvbyggerveien 163 0591 OSLO 59.9467, 10.8215 85 / 123
Selvbyggerveien 165 0591 OSLO 59.9466, 10.8221 85 / 119
Selvbyggerveien 167 0591 OSLO 59.9466, 10.8225 85 / 119
Selvbyggerveien 169 0591 OSLO 59.9466, 10.8229 85 / 119
Selvbyggerveien 171 0591 OSLO 59.9464, 10.8219 85 / 119
Selvbyggerveien 173 0591 OSLO 59.9462, 10.8219 85 / 119
Selvbyggerveien 175 0591 OSLO 59.9461, 10.8222 85 / 119
Selvbyggerveien 177 0591 OSLO 59.9461, 10.8226 85 / 119
Selvbyggerveien 179 0591 OSLO 59.9461, 10.8229 85 / 119
Selvbyggerveien 181 0591 OSLO 59.9456, 10.8233 85 / 115
Selvbyggerveien 183 0591 OSLO 59.9454, 10.8234 85 / 115
Selvbyggerveien 185 0591 OSLO 59.9453, 10.8236 85 / 115
Selvbyggerveien 187 0591 OSLO 59.9452, 10.8237 85 / 115
Selvbyggerveien 189 0591 OSLO 59.9449, 10.8240 85 / 113
Selvbyggerveien 191 0591 OSLO 59.9446, 10.8242 85 / 113
Selvbyggerveien 193 0591 OSLO 59.9445, 10.8244 85 / 113
Selvbyggerveien 193B 0591 OSLO 59.9442, 10.8253 85 / 217
Selvbyggerveien 193C 0591 OSLO 59.9439, 10.8248 85 / 45
Selvbyggerveien 193D 0591 OSLO 59.9438, 10.8251 85 / 95
Selvbyggerveien 193E 0591 OSLO 59.9437, 10.8253 85 / 95
Selvbyggerveien 195 0591 OSLO 59.9440, 10.8256 85 / 29
Selvbyggerveien 197 0591 OSLO 59.9439, 10.8261 85 / 102
Selvbyggerveien 199A 0591 OSLO 59.9438, 10.8265 85 / 10
Selvbyggerveien 199B 0591 OSLO 59.9438, 10.8266 85 / 10
Selvbyggerveien 200 0591 OSLO 59.9444, 10.8291 85 / 12
Selvbyggerveien 201 0591 OSLO 59.9438, 10.8271 85 / 79
Selvbyggerveien 203 0591 OSLO 59.9438, 10.8276 85 / 77
Selvbyggerveien 203B 0591 OSLO 59.9436, 10.8276 85 / 211
Selvbyggerveien 205 0591 OSLO 59.9434, 10.8270 85 / 239
Selvbyggerveien 207 0591 OSLO 59.9435, 10.8266 85 / 65
Selvbyggerveien 209 0591 OSLO 59.9435, 10.8261 85 / 199
Selvbyggerveien 210A 0591 OSLO 59.9442, 10.8285 85 / 295
Selvbyggerveien 210B 0591 OSLO 59.9441, 10.8284 85 / 295
Selvbyggerveien 211 0591 OSLO 59.9436, 10.8257 85 / 200
Selvbyggerveien 212A 0591 OSLO 59.9442, 10.8286 85 / 296
Selvbyggerveien 212B 0591 OSLO 59.9441, 10.8285 85 / 296
Selvbyggerveien 213 0591 OSLO 59.9436, 10.8256 85 / 96
Selvbyggerveien 214A 0591 OSLO 59.9442, 10.8287 85 / 297
Selvbyggerveien 214B 0591 OSLO 59.9441, 10.8286 85 / 297
Selvbyggerveien 215 0591 OSLO 59.9434, 10.8281 88 / 218
Selvbyggerveien 216A 0591 OSLO 59.9442, 10.8287 85 / 298
Selvbyggerveien 216B 0591 OSLO 59.9441, 10.8287 85 / 298
Selvbyggerveien 217 0591 OSLO 59.9434, 10.8278 88 / 215
Selvbyggerveien 218A 0591 OSLO 59.9442, 10.8288 85 / 299
Selvbyggerveien 218B 0591 OSLO 59.9441, 10.8288 85 / 299
Selvbyggerveien 219 0591 OSLO 59.9437, 10.8281 88 / 220
Selvbyggerveien 220A 0591 OSLO 59.9442, 10.8289 85 / 300
Selvbyggerveien 220B 0591 OSLO 59.9441, 10.8289 85 / 300
Selvbyggerveien 222A 0591 OSLO 59.9442, 10.8294 85 / 301
Selvbyggerveien 222B 0591 OSLO 59.9441, 10.8293 85 / 301
Selvbyggerveien 224A 0591 OSLO 59.9442, 10.8295 85 / 302
Selvbyggerveien 224B 0591 OSLO 59.9441, 10.8294 85 / 302
Selvbyggerveien 226A 0591 OSLO 59.9442, 10.8296 85 / 303
Selvbyggerveien 226B 0591 OSLO 59.9441, 10.8295 85 / 303
Selvbyggerveien 228 0591 OSLO 59.9439, 10.8296 85 / 304
Selvbyggerveien 230 0591 OSLO 59.9439, 10.8296 85 / 305
Selvbyggerveien 232 0591 OSLO 59.9438, 10.8296 85 / 306
Selvbyggerveien 234 0591 OSLO 59.9438, 10.8296 85 / 307
Selvbyggerveien 236 0591 OSLO 59.9437, 10.8297 85 / 308
Selvbyggerveien 238 0591 OSLO 59.9437, 10.8297 85 / 309
Selvbyggerveien 240 0591 OSLO 59.9436, 10.8297 85 / 310
Selvbyggerveien 242 0591 OSLO 59.9436, 10.8292 85 / 311
Selvbyggerveien 244 0591 OSLO 59.9436, 10.8291 85 / 312
Selvbyggerveien 246 0591 OSLO 59.9436, 10.8290 85 / 313
Selvbyggerveien 248 0591 OSLO 59.9436, 10.8289 85 / 314
Selvbyggerveien 250 0591 OSLO 59.9436, 10.8288 85 / 323
Selvbyggerveien 252 0591 OSLO 59.9436, 10.8288 85 / 322
Selvbyggerveien 254 0591 OSLO 59.9436, 10.8288 85 / 321
Selvbyggerveien 256 0591 OSLO 59.9437, 10.8288 85 / 320
Selvbyggerveien 258 0591 OSLO 59.9437, 10.8288 85 / 319
Selvbyggerveien 260 0591 OSLO 59.9438, 10.8288 85 / 318
Selvbyggerveien 262 0591 OSLO 59.9438, 10.8288 85 / 317
Selvbyggerveien 264 0591 OSLO 59.9439, 10.8288 85 / 316
Selvbyggerveien 266 0591 OSLO 59.9439, 10.8288 85 / 315

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken