Setervollveien 5
0496 OSLO

Setervollveien 5, 0496 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Setervollveien 5, 0496 OSLO:

  • Postnummer: 0496 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 398 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 5901 SOLEMSKOGEN
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad:

Setervollveien

Setervollveien er ein veg i Oslo kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Setervollveien 1A 0496 OSLO 59.9776, 10.8085 88 / 38
Setervollveien 1B 0496 OSLO 59.9777, 10.8090 88 / 437
Setervollveien 3 0496 OSLO 59.9778, 10.8084 88 / 264
Setervollveien 5 0496 OSLO 59.9779, 10.8079 88 / 398
Setervollveien 7 0496 OSLO 59.9781, 10.8075 88 / 34
Setervollveien 9 0496 OSLO 59.9783, 10.8068 88 / 171
Setervollveien 11 0496 OSLO 59.9787, 10.8070 88 / 61
Setervollveien 13 0496 OSLO 59.9791, 10.8058 88 / 60
Setervollveien 15 0496 OSLO 59.9792, 10.8061 88 / 403

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken