Siriusveien 10
0492 OSLO

Siriusveien 10, 0492 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Siriusveien 10, 0492 OSLO:

  • Postnummer: 0492 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 608 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4403 GREFSENPLATÅET
  • Valkrins: 807 Engebråten skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Siriusveien

Siriusveien er ein veg i Oslo kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Siriusveien 1 0492 OSLO 59.9568, 10.7854 73 / 580
Siriusveien 2 0492 OSLO 59.9566, 10.7852 73 / 579
Siriusveien 3A 0492 OSLO 59.9571, 10.7846 73 / 591
Siriusveien 3B 0492 OSLO 59.9571, 10.7847 73 / 591
Siriusveien 3C 0492 OSLO 59.9570, 10.7848 73 / 591
Siriusveien 4 0492 OSLO 59.9566, 10.7847 73 / 605
Siriusveien 5A 0492 OSLO 59.9572, 10.7845 73 / 591
Siriusveien 5B 0492 OSLO 59.9572, 10.7847 73 / 591
Siriusveien 5C 0492 OSLO 59.9572, 10.7848 73 / 591
Siriusveien 6 0492 OSLO 59.9566, 10.7844 73 / 606
Siriusveien 6B 0492 OSLO 59.9567, 10.7843 73 / 744
Siriusveien 7 0492 OSLO 59.9574, 10.7848 73 / 593
Siriusveien 8 0492 OSLO 59.9567, 10.7839 73 / 607
Siriusveien 9 0492 OSLO 59.9577, 10.7847 73 / 594
Siriusveien 10 0492 OSLO 59.9570, 10.7839 73 / 608
Siriusveien 11 0492 OSLO 59.9579, 10.7848 73 / 595
Siriusveien 12A 0492 OSLO 59.9572, 10.7840 73 / 609
Siriusveien 12B 0492 OSLO 59.9573, 10.7840 73 / 1030
Siriusveien 13 0492 OSLO 59.9581, 10.7847 73 / 596
Siriusveien 14 0492 OSLO 59.9575, 10.7841 73 / 822
Siriusveien 14B 0492 OSLO 59.9576, 10.7841 73 / 610
Siriusveien 15 0492 OSLO 59.9583, 10.7847 73 / 597
Siriusveien 16 0492 OSLO 59.9578, 10.7841 73 / 611
Siriusveien 17 0492 OSLO 59.9585, 10.7847 73 / 598
Siriusveien 18 0492 OSLO 59.9581, 10.7842 73 / 612
Siriusveien 20 0492 OSLO 59.9583, 10.7842 73 / 613
Siriusveien 20B 0492 OSLO 59.9586, 10.7840 73 / 216
Siriusveien 20C 0492 OSLO 59.9585, 10.7841 73 / 216
Siriusveien 22 0492 OSLO 59.9587, 10.7842 73 / 602
Siriusveien 24 0492 OSLO 59.9590, 10.7842 73 / 651
Siriusveien 26 0492 OSLO 59.9588, 10.7846 73 / 657

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken