Skolebakken 10C
0486 OSLO

Skolebakken 10C, 0486 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skolebakken 10C, 0486 OSLO:

  • Postnummer: 0486 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 20 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4419 Nydalen vest
  • Valkrins: 808 Morellbakken skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad: Oslo

Skolebakken

Skolebakken er ein veg i Oslo kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skolebakken 10A 0486 OSLO 59.9534, 10.7688 74 / 19
Skolebakken 10B 0486 OSLO 59.9536, 10.7680 74 / 18
Skolebakken 10C 0486 OSLO 59.9536, 10.7677 74 / 20
Skolebakken 10D 0486 OSLO 59.9537, 10.7675 74 / 17
Skolebakken 12A 0486 OSLO 59.9537, 10.7692 77 / 329
Skolebakken 12B 0486 OSLO 59.9538, 10.7690 77 / 5
Skolebakken 15A 0486 OSLO 59.9537, 10.7698 77 / 50
Skolebakken 15B 0486 OSLO 59.9538, 10.7700 77 / 50
Skolebakken 15C 0486 OSLO 59.9539, 10.7700 77 / 50
Skolebakken 15D 0486 OSLO 59.9539, 10.7699 77 / 50
Skolebakken 15E 0486 OSLO 59.9536, 10.7696 77 / 50
Skolebakken 16A 0486 OSLO 59.9541, 10.7695 77 / 9
Skolebakken 16B 0486 OSLO 59.9540, 10.7692 77 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken