Snipemyrveien 11
1273 OSLO

Snipemyrveien 11, 1273 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Snipemyrveien 11, 1273 OSLO:

  • Postnummer: 1273 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 176 / 279 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3316 BRUNÅSEN
  • Valkrins: 1507 Bjørndal skole
  • Kyrkjesogn: 1020703 Klemestrud og Mortensrud
  • Tettstad: Oslo

Snipemyrveien

Snipemyrveien er ein veg i Oslo kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Snipemyrveien 1 1273 OSLO 59.8214, 10.8371 176 / 388
Snipemyrveien 2 1273 OSLO 59.8212, 10.8380 176 / 687
Snipemyrveien 5 1273 OSLO 59.8208, 10.8371 176 / 282
Snipemyrveien 7 1273 OSLO 59.8205, 10.8372 176 / 281
Snipemyrveien 8 1273 OSLO 59.8205, 10.8377 176 / 267
Snipemyrveien 9 1273 OSLO 59.8203, 10.8371 176 / 280
Snipemyrveien 10 1273 OSLO 59.8203, 10.8376 176 / 268
Snipemyrveien 11 1273 OSLO 59.8201, 10.8371 176 / 279
Snipemyrveien 12 1273 OSLO 59.8202, 10.8376 176 / 269
Snipemyrveien 13 1273 OSLO 59.8199, 10.8371 176 / 278
Snipemyrveien 14 1273 OSLO 59.8200, 10.8376 176 / 270
Snipemyrveien 15 1273 OSLO 59.8197, 10.8371 176 / 277
Snipemyrveien 16 1273 OSLO 59.8198, 10.8376 176 / 271
Snipemyrveien 17 1273 OSLO 59.8195, 10.8370 176 / 418
Snipemyrveien 18 1273 OSLO 59.8196, 10.8375 176 / 272
Snipemyrveien 20 1273 OSLO 59.8195, 10.8375 176 / 273
Snipemyrveien 22 1273 OSLO 59.8193, 10.8376 176 / 274
Snipemyrveien 24 1273 OSLO 59.8191, 10.8377 176 / 275
Snipemyrveien 26 1273 OSLO 59.8189, 10.8378 176 / 276
Snipemyrveien 28 1273 OSLO 59.8187, 10.8376 176 / 283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken