Snøggveien 6A
1263 OSLO

Snøggveien 6A, 1263 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Snøggveien 6A, 1263 OSLO:

  • Postnummer: 1263 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 190 / 242 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3215 ØVRE PRINSDAL
  • Valkrins: 1504 Prinsdal skole
  • Kyrkjesogn: 1020202 Hauketo-Prinsdal
  • Tettstad: Oslo

Snøggveien

Snøggveien er ein veg i Oslo kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Snøggveien 1 1263 OSLO 59.8315, 10.8093 190 / 18
Snøggveien 2A 1263 OSLO 59.8317, 10.8097 190 / 544
Snøggveien 2B 1263 OSLO 59.8314, 10.8100 190 / 268
Snøggveien 2C 1263 OSLO 59.8317, 10.8100 190 / 267
Snøggveien 3A 1263 OSLO 59.8312, 10.8097 190 / 679
Snøggveien 3B 1263 OSLO 59.8311, 10.8097 190 / 679
Snøggveien 3C 1263 OSLO 59.8309, 10.8097 190 / 127
Snøggveien 4 1263 OSLO 59.8311, 10.8102 190 / 489
Snøggveien 4B 1263 OSLO 59.8309, 10.8102 190 / 490
Snøggveien 5A 1263 OSLO 59.8307, 10.8094 190 / 128
Snøggveien 5B 1263 OSLO 59.8306, 10.8095 190 / 481
Snøggveien 5C 1263 OSLO 59.8306, 10.8096 190 / 480
Snøggveien 5D 1263 OSLO 59.8305, 10.8098 190 / 479
Snøggveien 6A 1263 OSLO 59.8307, 10.8103 190 / 242
Snøggveien 6B 1263 OSLO 59.8306, 10.8103 190 / 536
Snøggveien 7 1263 OSLO 59.8304, 10.8097 190 / 256
Snøggveien 7B 1263 OSLO 59.8302, 10.8098 190 / 129
Snøggveien 8B 1263 OSLO 59.8303, 10.8105 190 / 347
Snøggveien 8C 1263 OSLO 59.8302, 10.8104 190 / 346
Snøggveien 8D 1263 OSLO 59.8303, 10.8108 190 / 532
Snøggveien 8E 1263 OSLO 59.8302, 10.8108 190 / 533
Snøggveien 8F 1263 OSLO 59.8301, 10.8108 190 / 534
Snøggveien 9A 1263 OSLO 59.8300, 10.8097 190 / 130
Snøggveien 9B 1263 OSLO 59.8298, 10.8097 190 / 629
Snøggveien 10A 1263 OSLO 59.8298, 10.8101 190 / 637
Snøggveien 10B 1263 OSLO 59.8298, 10.8105 190 / 323
Snøggveien 11A 1263 OSLO 59.8297, 10.8096 190 / 20
Snøggveien 11B 1263 OSLO 59.8296, 10.8095 190 / 20
Snøggveien 12 1263 OSLO 59.8296, 10.8102 190 / 541
Snøggveien 13 1263 OSLO 59.8294, 10.8097 190 / 83
Snøggveien 15 1263 OSLO 59.8293, 10.8101 190 / 123
Snøggveien 17 1263 OSLO 59.8292, 10.8102 190 / 123

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken