Solemskogen 886
0496 OSLO

Solemskogen 886, 0496 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solemskogen 886, 0496 OSLO:

  • Postnummer: 0496 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 283 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 5901 SOLEMSKOGEN
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad:

Solemskogen

Solemskogen er ein veg i Oslo kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 886 til 886.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solemskogen 886 0496 OSLO 59.9708, 10.8149 88 / 283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken