Solemskogveien 4B
0496 OSLO

Solemskogveien 4B, 0496 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solemskogveien 4B, 0496 OSLO:

  • Postnummer: 0496 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 423 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 5901 SOLEMSKOGEN
  • Valkrins: 806 Kjelsås skole
  • Kyrkjesogn: 1050901 Grefsen
  • Tettstad:

Solemskogveien

Solemskogveien er ein veg i Oslo kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solemskogveien 1 0496 OSLO 59.9768, 10.8099 88 / 21
Solemskogveien 2 0496 OSLO 59.9761, 10.8119 88 / 89
Solemskogveien 2B 0496 OSLO 59.9761, 10.8122 88 / 410
Solemskogveien 3 0496 OSLO 59.9784, 10.8145 88 / 44
Solemskogveien 3B 0496 OSLO 59.9785, 10.8151 88 / 409
Solemskogveien 4 0496 OSLO 59.9769, 10.8135 88 / 12
Solemskogveien 4B 0496 OSLO 59.9772, 10.8134 88 / 423
Solemskogveien 5A 0496 OSLO 59.9788, 10.8163 88 / 121
Solemskogveien 5B 0496 OSLO 59.9787, 10.8163 88 / 121
Solemskogveien 6 0496 OSLO 59.9786, 10.8141 88 / 55
Solemskogveien 6B 0496 OSLO 59.9790, 10.8136 88 / 257
Solemskogveien 8 0496 OSLO 59.9791, 10.8150 88 / 45
Solemskogveien 9 0496 OSLO 59.9789, 10.8174 88 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken