Sponstugrenda 19
1263 OSLO

Sponstugrenda 19, 1263 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sponstugrenda 19, 1263 OSLO:

  • Postnummer: 1263 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 188 / 12 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3215 ØVRE PRINSDAL
  • Valkrins: 1504 Prinsdal skole
  • Kyrkjesogn: 1020202 Hauketo-Prinsdal
  • Tettstad: Oslo

Sponstugrenda

Sponstugrenda er ein veg i Oslo kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sponstugrenda 1 1263 OSLO 59.8325, 10.8119 188 / 35
Sponstugrenda 2 1263 OSLO 59.8327, 10.8125 188 / 40
Sponstugrenda 3 1263 OSLO 59.8323, 10.8120 188 / 36
Sponstugrenda 4A 1263 OSLO 59.8325, 10.8126 188 / 72
Sponstugrenda 4B 1263 OSLO 59.8323, 10.8126 188 / 41
Sponstugrenda 5 1263 OSLO 59.8319, 10.8120 188 / 39
Sponstugrenda 6 1263 OSLO 59.8320, 10.8127 188 / 42
Sponstugrenda 7 1263 OSLO 59.8315, 10.8119 188 / 43
Sponstugrenda 8 1263 OSLO 59.8317, 10.8128 188 / 49
Sponstugrenda 9A 1263 OSLO 59.8313, 10.8121 188 / 44
Sponstugrenda 9B 1263 OSLO 59.8312, 10.8122 188 / 75
Sponstugrenda 10A 1263 OSLO 59.8315, 10.8127 188 / 50
Sponstugrenda 10B 1263 OSLO 59.8315, 10.8129 188 / 64
Sponstugrenda 11A 1263 OSLO 59.8310, 10.8124 188 / 45
Sponstugrenda 11B 1263 OSLO 59.8308, 10.8125 188 / 76
Sponstugrenda 11C 1263 OSLO 59.8309, 10.8120 190 / 215
Sponstugrenda 11D 1263 OSLO 59.8307, 10.8121 190 / 100
Sponstugrenda 12 1263 OSLO 59.8312, 10.8130 188 / 51
Sponstugrenda 13 1263 OSLO 59.8307, 10.8126 188 / 46
Sponstugrenda 14 1263 OSLO 59.8310, 10.8129 188 / 52
Sponstugrenda 15 1263 OSLO 59.8303, 10.8128 188 / 47
Sponstugrenda 16A 1263 OSLO 59.8308, 10.8131 188 / 53
Sponstugrenda 16B 1263 OSLO 59.8308, 10.8133 188 / 67
Sponstugrenda 17 1263 OSLO 59.8300, 10.8127 188 / 48
Sponstugrenda 18A 1263 OSLO 59.8305, 10.8132 188 / 54
Sponstugrenda 18B 1263 OSLO 59.8304, 10.8133 188 / 62
Sponstugrenda 19 1263 OSLO 59.8297, 10.8127 188 / 12
Sponstugrenda 20 1263 OSLO 59.8302, 10.8132 188 / 55
Sponstugrenda 22 1263 OSLO 59.8298, 10.8133 188 / 56
Sponstugrenda 24 1263 OSLO 59.8295, 10.8133 188 / 57
Sponstugrenda 26 1263 OSLO 59.8292, 10.8134 188 / 58
Sponstugrenda 28 1263 OSLO 59.8289, 10.8134 188 / 59
Sponstugrenda 30 1263 OSLO 59.8289, 10.8128 188 / 61
Sponstugrenda 32 1263 OSLO 59.8293, 10.8127 188 / 60
Sponstugrenda 36 1263 OSLO 59.8285, 10.8117 190 / 472
Sponstugrenda 38 1263 OSLO 59.8289, 10.8120 190 / 517
Sponstugrenda 40 1263 OSLO 59.8290, 10.8122 190 / 494
Sponstugrenda 42A 1263 OSLO 59.8293, 10.8121 190 / 554
Sponstugrenda 42B 1263 OSLO 59.8293, 10.8118 190 / 144

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken