Steingardveien 2
0874 OSLO

Steingardveien 2, 0874 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steingardveien 2, 0874 OSLO:

  • Postnummer: 0874 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 393 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4502 LANGMYR
  • Valkrins: 804 Korsvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1050501 Nordberg
  • Tettstad: Oslo

Steingardveien

Steingardveien er ein veg i Oslo kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steingardveien 1 0874 OSLO 59.9599, 10.7526 52 / 350
Steingardveien 2 0874 OSLO 59.9600, 10.7521 52 / 393
Steingardveien 3 0874 OSLO 59.9600, 10.7527 52 / 338
Steingardveien 4 0874 OSLO 59.9604, 10.7524 52 / 395
Steingardveien 5A 0874 OSLO 59.9602, 10.7529 52 / 358
Steingardveien 5B 0874 OSLO 59.9602, 10.7531 52 / 358
Steingardveien 6 0874 OSLO 59.9606, 10.7524 52 / 399
Steingardveien 7 0874 OSLO 59.9604, 10.7530 52 / 340
Steingardveien 8 0874 OSLO 59.9608, 10.7527 52 / 401
Steingardveien 9A 0874 OSLO 59.9606, 10.7531 52 / 341
Steingardveien 9B 0874 OSLO 59.9605, 10.7533 52 / 341
Steingardveien 10 0874 OSLO 59.9611, 10.7527 52 / 400
Steingardveien 11 0874 OSLO 59.9607, 10.7533 52 / 488
Steingardveien 15 0874 OSLO 59.9610, 10.7533 52 / 398
Steingardveien 17 0874 OSLO 59.9611, 10.7533 52 / 397

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken