Storåsveien 36B
1169 OSLO

Storåsveien 36B, 1169 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storåsveien 36B, 1169 OSLO:

  • Postnummer: 1169 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 194 / 884 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3202 ØVRE LJANSKOLLEN
  • Valkrins: 1409 Ljan skole
  • Kyrkjesogn: 1020102 Ljan
  • Tettstad: Oslo

Storåsveien

Storåsveien er ein veg i Oslo kommune med 78 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storåsveien 1 1169 OSLO 59.8478, 10.7971 194 / 365
Storåsveien 1B 1169 OSLO 59.8477, 10.7968 194 / 478
Storåsveien 1C 1169 OSLO 59.8476, 10.7965 194 / 877
Storåsveien 2 1169 OSLO 59.8475, 10.7981 194 / 338
Storåsveien 3A 1169 OSLO 59.8474, 10.7973 194 / 932
Storåsveien 3B 1169 OSLO 59.8474, 10.7973 194 / 932
Storåsveien 3C 1169 OSLO 59.8475, 10.7972 194 / 932
Storåsveien 3D 1169 OSLO 59.8475, 10.7972 194 / 932
Storåsveien 3E 1169 OSLO 59.8473, 10.7969 194 / 332
Storåsveien 4 1169 OSLO 59.8476, 10.7988 194 / 337
Storåsveien 5A 1169 OSLO 59.8471, 10.7972 194 / 331
Storåsveien 5B 1169 OSLO 59.8471, 10.7968 194 / 903
Storåsveien 5C 1169 OSLO 59.8470, 10.7965 194 / 904
Storåsveien 5D 1169 OSLO 59.8471, 10.7964 194 / 904
Storåsveien 6 1169 OSLO 59.8473, 10.7988 194 / 312
Storåsveien 7A 1169 OSLO 59.8468, 10.7973 194 / 887
Storåsveien 7B 1169 OSLO 59.8469, 10.7967 194 / 330
Storåsveien 7C 1169 OSLO 59.8468, 10.7964 194 / 888
Storåsveien 8 1169 OSLO 59.8474, 10.7981 194 / 300
Storåsveien 9A 1169 OSLO 59.8465, 10.7971 194 / 329
Storåsveien 9B 1169 OSLO 59.8466, 10.7971 194 / 329
Storåsveien 9C 1169 OSLO 59.8466, 10.7972 194 / 329
Storåsveien 9D 1169 OSLO 59.8465, 10.7967 194 / 329
Storåsveien 9E 1169 OSLO 59.8466, 10.7967 194 / 329
Storåsveien 9F 1169 OSLO 59.8466, 10.7967 194 / 329
Storåsveien 10 1169 OSLO 59.8471, 10.7981 194 / 299
Storåsveien 11A 1169 OSLO 59.8463, 10.7969 194 / 328
Storåsveien 11B 1169 OSLO 59.8463, 10.7973 194 / 328
Storåsveien 12 1169 OSLO 59.8471, 10.7989 194 / 305
Storåsveien 13A 1169 OSLO 59.8460, 10.7971 194 / 883
Storåsveien 13B 1169 OSLO 59.8460, 10.7968 194 / 327
Storåsveien 14 1169 OSLO 59.8469, 10.7987 194 / 304
Storåsveien 15A 1169 OSLO 59.8457, 10.7971 194 / 326
Storåsveien 15B 1169 OSLO 59.8457, 10.7968 194 / 326
Storåsveien 16 1169 OSLO 59.8468, 10.7980 194 / 306
Storåsveien 17 1169 OSLO 59.8453, 10.7968 194 / 363
Storåsveien 18 1169 OSLO 59.8466, 10.7980 194 / 307
Storåsveien 19 1169 OSLO 59.8451, 10.7969 194 / 364
Storåsveien 21 1169 OSLO 59.8447, 10.7968 194 / 448
Storåsveien 21B 1169 OSLO 59.8446, 10.7968 194 / 718
Storåsveien 23 1169 OSLO 59.8444, 10.7969 194 / 446
Storåsveien 24 1169 OSLO 59.8463, 10.7980 194 / 308
Storåsveien 25A 1169 OSLO 59.8441, 10.7968 194 / 444
Storåsveien 25B 1169 OSLO 59.8441, 10.7968 194 / 444
Storåsveien 26A 1169 OSLO 59.8462, 10.7977 194 / 954
Storåsveien 26B 1169 OSLO 59.8461, 10.7980 194 / 309
Storåsveien 27 1169 OSLO 59.8438, 10.7968 194 / 482
Storåsveien 27B 1169 OSLO 59.8439, 10.7967 194 / 748
Storåsveien 27C 1169 OSLO 59.8436, 10.7971 194 / 825
Storåsveien 28A 1169 OSLO 59.8460, 10.7988 194 / 311
Storåsveien 28B 1169 OSLO 59.8460, 10.7985 194 / 311
Storåsveien 29 1169 OSLO 59.8435, 10.7969 194 / 187
Storåsveien 29B 1169 OSLO 59.8432, 10.7974 194 / 817
Storåsveien 30 1169 OSLO 59.8459, 10.7988 194 / 301
Storåsveien 31 1169 OSLO 59.8429, 10.7979 194 / 443
Storåsveien 32A 1169 OSLO 59.8459, 10.7981 194 / 310
Storåsveien 32B 1169 OSLO 59.8458, 10.7981 194 / 310
Storåsveien 32C 1169 OSLO 59.8459, 10.7978 194 / 310
Storåsveien 32D 1169 OSLO 59.8459, 10.7978 194 / 310
Storåsveien 33 1169 OSLO 59.8428, 10.7981 194 / 525
Storåsveien 34 1169 OSLO 59.8456, 10.7982 194 / 372
Storåsveien 34B 1169 OSLO 59.8456, 10.7982 194 / 512
Storåsveien 35 1169 OSLO 59.8428, 10.7974 194 / 535
Storåsveien 36A 1169 OSLO 59.8454, 10.7979 194 / 371
Storåsveien 36B 1169 OSLO 59.8454, 10.7977 194 / 884
Storåsveien 38 1169 OSLO 59.8452, 10.7977 194 / 218
Storåsveien 40 1169 OSLO 59.8449, 10.7976 194 / 356
Storåsveien 42A 1169 OSLO 59.8448, 10.7976 194 / 357
Storåsveien 42B 1169 OSLO 59.8446, 10.7973 194 / 898
Storåsveien 44 1169 OSLO 59.8444, 10.7977 194 / 358
Storåsveien 46A 1169 OSLO 59.8443, 10.7978 194 / 293
Storåsveien 46B 1169 OSLO 59.8442, 10.7979 194 / 293
Storåsveien 46C 1169 OSLO 59.8443, 10.7974 194 / 889
Storåsveien 48 1169 OSLO 59.8440, 10.7977 194 / 292
Storåsveien 50 1169 OSLO 59.8435, 10.7978 194 / 440
Storåsveien 52 1169 OSLO 59.8432, 10.7980 194 / 879
Storåsveien 54 1169 OSLO 59.8431, 10.7985 194 / 442
Storåsveien 56 1169 OSLO 59.8431, 10.7993 194 / 924

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken