Stølsvegen 31
0590 OSLO

Stølsvegen 31, 0590 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stølsvegen 31, 0590 OSLO:

  • Postnummer: 0590 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 599 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4101 ØVRE DISEN
  • Valkrins: 902 Årvoll skole
  • Kyrkjesogn: 1031201 Tonsen
  • Tettstad: Oslo

Stølsvegen

Stølsvegen er ein veg i Oslo kommune med 87 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stølsvegen 1 0590 OSLO 59.9481, 10.8082 86 / 722
Stølsvegen 1B 0590 OSLO 59.9481, 10.8084 86 / 607
Stølsvegen 1C 0590 OSLO 59.9482, 10.8087 86 / 183
Stølsvegen 1D 0590 OSLO 59.9482, 10.8089 86 / 183
Stølsvegen 2 0590 OSLO 59.9480, 10.8066 86 / 234
Stølsvegen 2B 0590 OSLO 59.9480, 10.8068 86 / 857
Stølsvegen 2C 0590 OSLO 59.9482, 10.8075 86 / 680
Stølsvegen 2D 0590 OSLO 59.9482, 10.8077 86 / 682
Stølsvegen 3A 0590 OSLO 59.9481, 10.8093 86 / 434
Stølsvegen 3B 0590 OSLO 59.9483, 10.8093 86 / 434
Stølsvegen 3C 0590 OSLO 59.9483, 10.8095 86 / 440
Stølsvegen 4A 0590 OSLO 59.9486, 10.8087 86 / 262
Stølsvegen 4B 0590 OSLO 59.9486, 10.8087 86 / 262
Stølsvegen 5A 0590 OSLO 59.9484, 10.8098 86 / 420
Stølsvegen 5B 0590 OSLO 59.9481, 10.8099 86 / 420
Stølsvegen 5C 0590 OSLO 59.9484, 10.8102 86 / 188
Stølsvegen 5D 0590 OSLO 59.9482, 10.8104 86 / 188
Stølsvegen 5E 0590 OSLO 59.9482, 10.8107 86 / 957
Stølsvegen 6A 0590 OSLO 59.9486, 10.8094 86 / 143
Stølsvegen 6B 0590 OSLO 59.9487, 10.8091 86 / 959
Stølsvegen 7A 0590 OSLO 59.9484, 10.8107 86 / 956
Stølsvegen 7B 0590 OSLO 59.9484, 10.8109 86 / 957
Stølsvegen 7C 0590 OSLO 59.9484, 10.8110 86 / 255
Stølsvegen 8 0590 OSLO 59.9487, 10.8100 86 / 178
Stølsvegen 9 0590 OSLO 59.9484, 10.8115 86 / 182
Stølsvegen 9B 0590 OSLO 59.9485, 10.8119 86 / 608
Stølsvegen 9C 0590 OSLO 59.9483, 10.8119 86 / 608
Stølsvegen 10 0590 OSLO 59.9488, 10.8103 86 / 238
Stølsvegen 11A 0590 OSLO 59.9485, 10.8121 86 / 214
Stølsvegen 11B 0590 OSLO 59.9484, 10.8122 86 / 948
Stølsvegen 12A 0590 OSLO 59.9487, 10.8111 86 / 920
Stølsvegen 12B 0590 OSLO 59.9488, 10.8110 86 / 179
Stølsvegen 13A 0590 OSLO 59.9486, 10.8125 86 / 258
Stølsvegen 13B 0590 OSLO 59.9486, 10.8127 86 / 258
Stølsvegen 13D 0590 OSLO 59.9484, 10.8126 86 / 258
Stølsvegen 14A 0590 OSLO 59.9486, 10.8114 86 / 940
Stølsvegen 14B 0590 OSLO 59.9488, 10.8117 86 / 488
Stølsvegen 15A 0590 OSLO 59.9486, 10.8131 86 / 431
Stølsvegen 15B 0590 OSLO 59.9486, 10.8136 86 / 213
Stølsvegen 16 0590 OSLO 59.9489, 10.8121 86 / 256
Stølsvegen 16B 0590 OSLO 59.9487, 10.8123 86 / 865
Stølsvegen 17A 0590 OSLO 59.9487, 10.8139 86 / 452
Stølsvegen 17B 0590 OSLO 59.9486, 10.8140 86 / 452
Stølsvegen 18 0590 OSLO 59.9489, 10.8126 86 / 263
Stølsvegen 19 0590 OSLO 59.9487, 10.8156 86 / 565
Stølsvegen 19B 0590 OSLO 59.9486, 10.8160 86 / 233
Stølsvegen 20 0590 OSLO 59.9490, 10.8131 86 / 239
Stølsvegen 20B 0590 OSLO 59.9492, 10.8130 86 / 698
Stølsvegen 20C 0590 OSLO 59.9489, 10.8131 86 / 841
Stølsvegen 21A 0590 OSLO 59.9485, 10.8165 86 / 547
Stølsvegen 21B 0590 OSLO 59.9488, 10.8164 86 / 236
Stølsvegen 21C 0590 OSLO 59.9488, 10.8165 86 / 236
Stølsvegen 21D 0590 OSLO 59.9487, 10.8168 86 / 236
Stølsvegen 21E 0590 OSLO 59.9487, 10.8169 86 / 236
Stølsvegen 22 0590 OSLO 59.9490, 10.8136 86 / 272
Stølsvegen 22B 0590 OSLO 59.9493, 10.8134 86 / 644
Stølsvegen 22C 0590 OSLO 59.9493, 10.8136 86 / 644
Stølsvegen 23 0590 OSLO 59.9490, 10.8172 86 / 215
Stølsvegen 23B 0590 OSLO 59.9491, 10.8167 86 / 568
Stølsvegen 24 0590 OSLO 59.9490, 10.8139 86 / 246
Stølsvegen 24B 0590 OSLO 59.9492, 10.8138 86 / 734
Stølsvegen 25A 0590 OSLO 59.9493, 10.8170 86 / 624
Stølsvegen 25B 0590 OSLO 59.9495, 10.8169 86 / 224
Stølsvegen 25C 0590 OSLO 59.9494, 10.8174 86 / 224
Stølsvegen 25D 0590 OSLO 59.9493, 10.8174 86 / 224
Stølsvegen 26 0590 OSLO 59.9490, 10.8160 86 / 508
Stølsvegen 26B 0590 OSLO 59.9490, 10.8160 86 / 776
Stølsvegen 27A 0590 OSLO 59.9496, 10.8171 86 / 208
Stølsvegen 27B 0590 OSLO 59.9496, 10.8176 86 / 208
Stølsvegen 27C 0590 OSLO 59.9496, 10.8176 86 / 208
Stølsvegen 27D 0590 OSLO 59.9498, 10.8171 86 / 601
Stølsvegen 28 0590 OSLO 59.9491, 10.8160 86 / 775
Stølsvegen 28B 0590 OSLO 59.9492, 10.8160 86 / 774
Stølsvegen 29 0590 OSLO 59.9500, 10.8170 86 / 226
Stølsvegen 30 0590 OSLO 59.9493, 10.8164 86 / 598
Stølsvegen 31 0590 OSLO 59.9502, 10.8173 86 / 599
Stølsvegen 32 0590 OSLO 59.9496, 10.8165 86 / 595
Stølsvegen 34 0590 OSLO 59.9497, 10.8165 86 / 670
Stølsvegen 36 0590 OSLO 59.9498, 10.8165 86 / 671
Stølsvegen 38 0590 OSLO 59.9498, 10.8165 86 / 672
Stølsvegen 40 0590 OSLO 59.9498, 10.8164 86 / 673
Stølsvegen 42 0590 OSLO 59.9499, 10.8164 86 / 674
Stølsvegen 44 0590 OSLO 59.9500, 10.8163 86 / 675
Stølsvegen 46 0590 OSLO 59.9501, 10.8163 86 / 676
Stølsvegen 48 0590 OSLO 59.9501, 10.8163 86 / 677
Stølsvegen 50 0590 OSLO 59.9502, 10.8163 86 / 678
Stølsvegen 52 0590 OSLO 59.9502, 10.8163 86 / 679

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken