Stårputtveien 9
0891 OSLO

Stårputtveien 9, 0891 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stårputtveien 9, 0891 OSLO:

  • Postnummer: 0891 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 31 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 6007 MOVATN
  • Valkrins: 1702 Maridalen skole
  • Kyrkjesogn: 1050502 Maridalen
  • Tettstad:

Stårputtveien

Stårputtveien er ein veg i Oslo kommune med 43 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stårputtveien 1 0891 OSLO 60.0298, 10.8080 69 / 150
Stårputtveien 2 0891 OSLO 60.0305, 10.8075 69 / 64
Stårputtveien 3 0891 OSLO 60.0297, 10.8080 69 / 149
Stårputtveien 4 0891 OSLO 60.0309, 10.8071 69 / 62
Stårputtveien 5 0891 OSLO 60.0294, 10.8109 69 / 204
Stårputtveien 6 0891 OSLO 60.0304, 10.8090 69 / 75
Stårputtveien 7 0891 OSLO 60.0296, 10.8113 69 / 57
Stårputtveien 9 0891 OSLO 60.0301, 10.8118 69 / 31
Stårputtveien 10 0891 OSLO 60.0301, 10.8108 69 / 47
Stårputtveien 11 0891 OSLO 60.0307, 10.8125 69 / 321
Stårputtveien 12 0891 OSLO 60.0310, 10.8106 69 / 121
Stårputtveien 13 0891 OSLO 60.0312, 10.8121 69 / 237
Stårputtveien 14 0891 OSLO 60.0312, 10.8110 69 / 127
Stårputtveien 15 0891 OSLO 60.0316, 10.8119 69 / 238
Stårputtveien 16 0891 OSLO 60.0316, 10.8104 69 / 123
Stårputtveien 17 0891 OSLO 60.0322, 10.8115 69 / 239
Stårputtveien 18 0891 OSLO 60.0319, 10.8097 69 / 185
Stårputtveien 19 0891 OSLO 60.0326, 10.8109 69 / 189
Stårputtveien 20 0891 OSLO 60.0327, 10.8103 69 / 155
Stårputtveien 21 0891 OSLO 60.0332, 10.8111 69 / 183
Stårputtveien 22 0891 OSLO 60.0330, 10.8104 69 / 58
Stårputtveien 23 0891 OSLO 60.0336, 10.8105 69 / 169
Stårputtveien 24 0891 OSLO 60.0334, 10.8098 69 / 302
Stårputtveien 25 0891 OSLO 60.0339, 10.8103 69 / 292
Stårputtveien 27 0891 OSLO 60.0342, 10.8104 69 / 292
Stårputtveien 28 0891 OSLO 60.0335, 10.8088 69 / 116
Stårputtveien 29 0891 OSLO 60.0348, 10.8111 69 / 63
Stårputtveien 30 0891 OSLO 60.0340, 10.8094 69 / 81
Stårputtveien 31 0891 OSLO 60.0351, 10.8102 69 / 82
Stårputtveien 32 0891 OSLO 60.0343, 10.8093 69 / 300
Stårputtveien 33 0891 OSLO 60.0355, 10.8105 69 / 82
Stårputtveien 34 0891 OSLO 60.0347, 10.8096 69 / 299
Stårputtveien 35 0891 OSLO 60.0356, 10.8107 69 / 82
Stårputtveien 36 0891 OSLO 60.0351, 10.8099 69 / 297
Stårputtveien 37 0891 OSLO 60.0361, 10.8103 69 / 32
Stårputtveien 38 0891 OSLO 60.0348, 10.8091 69 / 298
Stårputtveien 39 0891 OSLO 60.0365, 10.8101 69 / 120
Stårputtveien 40 0891 OSLO 60.0352, 10.8089 69 / 296
Stårputtveien 41 0891 OSLO 60.0368, 10.8103 69 / 33
Stårputtveien 42 0891 OSLO 60.0356, 10.8094 69 / 295
Stårputtveien 44 0891 OSLO 60.0360, 10.8094 69 / 293
Stårputtveien 46 0891 OSLO 60.0363, 10.8093 69 / 114
Stårputtveien 48 0891 OSLO 60.0363, 10.8090 69 / 114

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken