Sveavegen 69
1263 OSLO

Sveavegen 69, 1263 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sveavegen 69, 1263 OSLO:

  • Postnummer: 1263 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 189 / 405 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3208 HAUKETO
  • Valkrins: 1504 Prinsdal skole
  • Kyrkjesogn: 1020202 Hauketo-Prinsdal
  • Tettstad: Oslo

Sveavegen

Sveavegen er ein veg i Oslo kommune med 69 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 125.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sveavegen 1 1263 OSLO 59.8404, 10.8041 189 / 132
Sveavegen 3 1263 OSLO 59.8403, 10.8038 189 / 132
Sveavegen 5 1263 OSLO 59.8401, 10.8037 189 / 132
Sveavegen 7 1263 OSLO 59.8399, 10.8038 189 / 132
Sveavegen 8 1263 OSLO 59.8392, 10.8047 189 / 139
Sveavegen 9 1263 OSLO 59.8396, 10.8039 189 / 132
Sveavegen 10 1263 OSLO 59.8390, 10.8049 189 / 124
Sveavegen 10B 1263 OSLO 59.8387, 10.8049 189 / 351
Sveavegen 11 1263 OSLO 59.8393, 10.8040 189 / 132
Sveavegen 12A 1263 OSLO 59.8386, 10.8051 189 / 113
Sveavegen 12B 1263 OSLO 59.8385, 10.8052 189 / 113
Sveavegen 13 1263 OSLO 59.8390, 10.8041 189 / 132
Sveavegen 14 1263 OSLO 59.8383, 10.8052 189 / 138
Sveavegen 15 1263 OSLO 59.8387, 10.8041 189 / 405
Sveavegen 17 1263 OSLO 59.8386, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 19 1263 OSLO 59.8386, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 21 1263 OSLO 59.8387, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 23 1263 OSLO 59.8387, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 25 1263 OSLO 59.8386, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 27 1263 OSLO 59.8385, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 29 1263 OSLO 59.8384, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 31 1263 OSLO 59.8384, 10.8044 189 / 405
Sveavegen 33 1263 OSLO 59.8385, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 35 1263 OSLO 59.8385, 10.8044 189 / 405
Sveavegen 37 1263 OSLO 59.8384, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 39 1263 OSLO 59.8383, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 41 1263 OSLO 59.8382, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 43 1263 OSLO 59.8382, 10.8046 189 / 405
Sveavegen 45 1263 OSLO 59.8383, 10.8046 189 / 405
Sveavegen 47 1263 OSLO 59.8383, 10.8046 189 / 405
Sveavegen 49 1263 OSLO 59.8382, 10.8047 189 / 405
Sveavegen 51 1263 OSLO 59.8381, 10.8046 189 / 405
Sveavegen 53 1263 OSLO 59.8380, 10.8047 189 / 405
Sveavegen 55 1263 OSLO 59.8380, 10.8047 189 / 405
Sveavegen 57 1263 OSLO 59.8379, 10.8048 189 / 405
Sveavegen 59 1263 OSLO 59.8381, 10.8048 189 / 405
Sveavegen 61 1263 OSLO 59.8381, 10.8048 189 / 405
Sveavegen 63 1263 OSLO 59.8380, 10.8049 189 / 405
Sveavegen 65 1263 OSLO 59.8379, 10.8049 189 / 405
Sveavegen 67 1263 OSLO 59.8378, 10.8048 189 / 405
Sveavegen 69 1263 OSLO 59.8377, 10.8049 189 / 405
Sveavegen 71 1263 OSLO 59.8377, 10.8049 189 / 405
Sveavegen 73 1263 OSLO 59.8379, 10.8049 189 / 405
Sveavegen 75 1263 OSLO 59.8378, 10.8050 189 / 405
Sveavegen 77 1263 OSLO 59.8377, 10.8051 189 / 405
Sveavegen 79 1263 OSLO 59.8381, 10.8041 189 / 405
Sveavegen 81 1263 OSLO 59.8380, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 83 1263 OSLO 59.8381, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 85 1263 OSLO 59.8382, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 87 1263 OSLO 59.8382, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 89 1263 OSLO 59.8381, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 91 1263 OSLO 59.8379, 10.8042 189 / 405
Sveavegen 93 1263 OSLO 59.8378, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 95 1263 OSLO 59.8379, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 97 1263 OSLO 59.8380, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 99 1263 OSLO 59.8380, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 101 1263 OSLO 59.8379, 10.8044 189 / 405
Sveavegen 103 1263 OSLO 59.8377, 10.8043 189 / 405
Sveavegen 105 1263 OSLO 59.8376, 10.8044 189 / 405
Sveavegen 107 1263 OSLO 59.8377, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 109 1263 OSLO 59.8378, 10.8044 189 / 405
Sveavegen 111 1263 OSLO 59.8378, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 113 1263 OSLO 59.8377, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 115 1263 OSLO 59.8376, 10.8045 189 / 405
Sveavegen 117 1263 OSLO 59.8375, 10.8046 189 / 405
Sveavegen 119 1263 OSLO 59.8376, 10.8046 189 / 405
Sveavegen 121 1263 OSLO 59.8375, 10.8047 189 / 405
Sveavegen 123 1263 OSLO 59.8376, 10.8047 189 / 405
Sveavegen 125 1263 OSLO 59.8375, 10.8047 189 / 405

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken