Toppen 12
1169 OSLO

Toppen 12, 1169 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Toppen 12, 1169 OSLO:

  • Postnummer: 1169 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 194 / 347 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3202 ØVRE LJANSKOLLEN
  • Valkrins: 1409 Ljan skole
  • Kyrkjesogn: 1020102 Ljan
  • Tettstad: Oslo

Toppen

Toppen er ein veg i Oslo kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Toppen 1A 1169 OSLO 59.8450, 10.7992 194 / 826
Toppen 1B 1169 OSLO 59.8448, 10.7991 194 / 349
Toppen 2 1169 OSLO 59.8452, 10.7998 194 / 342
Toppen 3 1169 OSLO 59.8446, 10.7991 194 / 350
Toppen 4A 1169 OSLO 59.8450, 10.8000 194 / 343
Toppen 4B 1169 OSLO 59.8451, 10.8002 194 / 885
Toppen 4C 1169 OSLO 59.8450, 10.8002 194 / 343
Toppen 4D 1169 OSLO 59.8450, 10.8001 194 / 343
Toppen 5 1169 OSLO 59.8443, 10.7994 194 / 351
Toppen 6 1169 OSLO 59.8448, 10.8000 194 / 344
Toppen 7 1169 OSLO 59.8441, 10.7995 194 / 352
Toppen 8 1169 OSLO 59.8445, 10.8001 194 / 345
Toppen 10 1169 OSLO 59.8443, 10.7999 194 / 346
Toppen 12 1169 OSLO 59.8441, 10.8000 194 / 347
Toppen 14 1169 OSLO 59.8438, 10.7998 194 / 348

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken