Toppåsveien 81D
1262 OSLO

Toppåsveien 81D, 1262 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Toppåsveien 81D, 1262 OSLO:

  • Postnummer: 1262 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 190 / 371 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3206 NEDRE PRINSDAL
  • Valkrins: 1503 Toppåsen skole
  • Kyrkjesogn: 1020202 Hauketo-Prinsdal
  • Tettstad: Oslo

Toppåsveien

Toppåsveien er ein veg i Oslo kommune med 166 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 83.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Toppåsveien 8 1262 OSLO 59.8338, 10.8023 190 / 58
Toppåsveien 8B 1262 OSLO 59.8341, 10.8016 190 / 405
Toppåsveien 8C 1262 OSLO 59.8340, 10.8018 190 / 436
Toppåsveien 10A 1262 OSLO 59.8337, 10.8017 190 / 406
Toppåsveien 10B 1262 OSLO 59.8337, 10.8017 190 / 406
Toppåsveien 10C 1262 OSLO 59.8338, 10.8015 190 / 406
Toppåsveien 10D 1262 OSLO 59.8337, 10.8015 190 / 406
Toppåsveien 12A 1262 OSLO 59.8334, 10.8022 190 / 57
Toppåsveien 12B 1262 OSLO 59.8334, 10.8016 190 / 520
Toppåsveien 14 1262 OSLO 59.8332, 10.8021 190 / 82
Toppåsveien 16A 1262 OSLO 59.8331, 10.8021 190 / 153
Toppåsveien 16B 1262 OSLO 59.8331, 10.8025 190 / 153
Toppåsveien 17A 1262 OSLO 59.8342, 10.8012 190 / 166
Toppåsveien 17B 1262 OSLO 59.8343, 10.8008 190 / 514
Toppåsveien 17C 1262 OSLO 59.8345, 10.8003 190 / 515
Toppåsveien 17D 1262 OSLO 59.8346, 10.8000 190 / 516
Toppåsveien 17E 1262 OSLO 59.8346, 10.8000 190 / 657
Toppåsveien 18 1262 OSLO 59.8330, 10.8025 190 / 56
Toppåsveien 18B 1262 OSLO 59.8327, 10.8023 190 / 216
Toppåsveien 18C 1262 OSLO 59.8329, 10.8019 190 / 409
Toppåsveien 18D 1262 OSLO 59.8328, 10.8026 190 / 452
Toppåsveien 19 1262 OSLO 59.8338, 10.8005 190 / 241
Toppåsveien 19B 1262 OSLO 59.8338, 10.8009 190 / 397
Toppåsveien 20 1262 OSLO 59.8327, 10.8029 190 / 566
Toppåsveien 21 1262 OSLO 59.8335, 10.8010 190 / 398
Toppåsveien 21B 1262 OSLO 59.8334, 10.8010 190 / 399
Toppåsveien 22A 1262 OSLO 59.8325, 10.8025 190 / 677
Toppåsveien 22B 1262 OSLO 59.8325, 10.8025 190 / 677
Toppåsveien 22C 1262 OSLO 59.8325, 10.8033 190 / 677
Toppåsveien 22D 1262 OSLO 59.8325, 10.8033 190 / 677
Toppåsveien 22E 1262 OSLO 59.8323, 10.8026 190 / 55
Toppåsveien 23A 1262 OSLO 59.8332, 10.8012 190 / 59
Toppåsveien 23B 1262 OSLO 59.8332, 10.8009 190 / 59
Toppåsveien 23C 1262 OSLO 59.8328, 10.8011 190 / 393
Toppåsveien 24 1262 OSLO 59.8321, 10.8029 190 / 392
Toppåsveien 25 1262 OSLO 59.8327, 10.8009 190 / 394
Toppåsveien 25B 1262 OSLO 59.8326, 10.8015 190 / 395
Toppåsveien 26A 1262 OSLO 59.8323, 10.8033 190 / 525
Toppåsveien 26B 1262 OSLO 59.8321, 10.8034 190 / 526
Toppåsveien 26C 1262 OSLO 59.8320, 10.8035 190 / 527
Toppåsveien 27 1262 OSLO 59.8324, 10.8018 190 / 402
Toppåsveien 27B 1262 OSLO 59.8323, 10.8013 190 / 403
Toppåsveien 28 1262 OSLO 59.8319, 10.8031 190 / 410
Toppåsveien 29 1262 OSLO 59.8322, 10.8020 190 / 60
Toppåsveien 29B 1262 OSLO 59.8319, 10.8013 190 / 404
Toppåsveien 29C 1262 OSLO 59.8320, 10.8012 190 / 429
Toppåsveien 29D 1262 OSLO 59.8320, 10.8017 190 / 564
Toppåsveien 30A 1262 OSLO 59.8317, 10.8034 190 / 273
Toppåsveien 30B 1262 OSLO 59.8316, 10.8034 190 / 273
Toppåsveien 31A 1262 OSLO 59.8320, 10.8023 190 / 119
Toppåsveien 31B 1262 OSLO 59.8318, 10.8019 190 / 641
Toppåsveien 31C 1262 OSLO 59.8318, 10.8022 190 / 642
Toppåsveien 31D 1262 OSLO 59.8319, 10.8025 190 / 487
Toppåsveien 32 1262 OSLO 59.8311, 10.8036 190 / 233
Toppåsveien 32B 1262 OSLO 59.8309, 10.8037 190 / 85
Toppåsveien 33 1262 OSLO 59.8315, 10.8029 190 / 117
Toppåsveien 34 1262 OSLO 59.8307, 10.8039 190 / 86
Toppåsveien 35A 1262 OSLO 59.8311, 10.8031 190 / 118
Toppåsveien 35B 1262 OSLO 59.8310, 10.8028 190 / 118
Toppåsveien 37A 1262 OSLO 59.8306, 10.8031 190 / 19
Toppåsveien 37B 1262 OSLO 59.8307, 10.8027 190 / 616
Toppåsveien 37C 1262 OSLO 59.8307, 10.8024 190 / 617
Toppåsveien 37D 1262 OSLO 59.8307, 10.8020 190 / 618
Toppåsveien 37E 1262 OSLO 59.8306, 10.8022 190 / 619
Toppåsveien 37F 1262 OSLO 59.8306, 10.8024 190 / 620
Toppåsveien 37G 1262 OSLO 59.8306, 10.8028 190 / 621
Toppåsveien 38 1262 OSLO 59.8303, 10.8040 190 / 87
Toppåsveien 39 1262 OSLO 59.8304, 10.8032 190 / 52
Toppåsveien 39B 1262 OSLO 59.8303, 10.8028 190 / 243
Toppåsveien 39C 1262 OSLO 59.8303, 10.8024 190 / 290
Toppåsveien 39D 1262 OSLO 59.8304, 10.8025 190 / 290
Toppåsveien 40 1262 OSLO 59.8300, 10.8040 190 / 89
Toppåsveien 41 1262 OSLO 59.8301, 10.8032 190 / 51
Toppåsveien 41B 1262 OSLO 59.8301, 10.8026 190 / 238
Toppåsveien 42 1262 OSLO 59.8298, 10.8043 190 / 337
Toppåsveien 42B 1262 OSLO 59.8297, 10.8041 190 / 154
Toppåsveien 43 1262 OSLO 59.8299, 10.8032 190 / 300
Toppåsveien 43B 1262 OSLO 59.8297, 10.8027 190 / 50
Toppåsveien 45A 1262 OSLO 59.8295, 10.8036 190 / 545
Toppåsveien 45B 1262 OSLO 59.8296, 10.8032 190 / 547
Toppåsveien 45C 1262 OSLO 59.8296, 10.8028 190 / 548
Toppåsveien 45D 1262 OSLO 59.8296, 10.8024 190 / 49
Toppåsveien 45E 1262 OSLO 59.8294, 10.8024 190 / 551
Toppåsveien 46A 1262 OSLO 59.8289, 10.8042 190 / 157
Toppåsveien 46B 1262 OSLO 59.8287, 10.8042 190 / 157
Toppåsveien 46C 1262 OSLO 59.8287, 10.8043 190 / 157
Toppåsveien 47A 1262 OSLO 59.8293, 10.8036 190 / 635
Toppåsveien 47B 1262 OSLO 59.8293, 10.8031 190 / 48
Toppåsveien 47C 1262 OSLO 59.8291, 10.8023 190 / 636
Toppåsveien 48A 1262 OSLO 59.8286, 10.8041 190 / 53
Toppåsveien 48B 1262 OSLO 59.8284, 10.8043 190 / 670
Toppåsveien 49 1262 OSLO 59.8290, 10.8034 190 / 250
Toppåsveien 49B 1262 OSLO 59.8290, 10.8029 190 / 47
Toppåsveien 49C 1262 OSLO 59.8290, 10.8025 190 / 495
Toppåsveien 50 1262 OSLO 59.8281, 10.8043 190 / 259
Toppåsveien 51 1262 OSLO 59.8287, 10.8035 190 / 46
Toppåsveien 52 1262 OSLO 59.8279, 10.8042 190 / 21
Toppåsveien 52B 1262 OSLO 59.8277, 10.8043 190 / 431
Toppåsveien 52C 1262 OSLO 59.8278, 10.8046 190 / 21
Toppåsveien 53 1262 OSLO 59.8285, 10.8033 190 / 45
Toppåsveien 53B 1262 OSLO 59.8284, 10.8034 190 / 322
Toppåsveien 53C 1262 OSLO 59.8284, 10.8029 190 / 177
Toppåsveien 53E 1262 OSLO 59.8284, 10.8025 190 / 661
Toppåsveien 53F 1262 OSLO 59.8284, 10.8026 190 / 661
Toppåsveien 53G 1262 OSLO 59.8285, 10.8026 190 / 661
Toppåsveien 53H 1262 OSLO 59.8286, 10.8026 190 / 659
Toppåsveien 53J 1262 OSLO 59.8287, 10.8025 190 / 659
Toppåsveien 53K 1262 OSLO 59.8287, 10.8025 190 / 659
Toppåsveien 54 1262 OSLO 59.8274, 10.8045 190 / 28
Toppåsveien 54B 1262 OSLO 59.8275, 10.8045 190 / 446
Toppåsveien 55 1262 OSLO 59.8282, 10.8033 190 / 44
Toppåsveien 56 1262 OSLO 59.8272, 10.8043 190 / 27
Toppåsveien 56B 1262 OSLO 59.8269, 10.8045 190 / 630
Toppåsveien 57 1262 OSLO 59.8280, 10.8034 190 / 43
Toppåsveien 58 1262 OSLO 59.8268, 10.8043 190 / 264
Toppåsveien 59 1262 OSLO 59.8277, 10.8035 190 / 42
Toppåsveien 59B 1262 OSLO 59.8276, 10.8026 190 / 271
Toppåsveien 59C 1262 OSLO 59.8276, 10.8029 190 / 542
Toppåsveien 60 1262 OSLO 59.8264, 10.8048 190 / 25
Toppåsveien 60B 1262 OSLO 59.8262, 10.8048 190 / 381
Toppåsveien 61A 1262 OSLO 59.8273, 10.8038 190 / 627
Toppåsveien 61B 1262 OSLO 59.8274, 10.8034 190 / 41
Toppåsveien 61C 1262 OSLO 59.8274, 10.8027 190 / 187
Toppåsveien 61D 1262 OSLO 59.8273, 10.8029 190 / 187
Toppåsveien 61E 1262 OSLO 59.8273, 10.8029 190 / 187
Toppåsveien 62 1262 OSLO 59.8261, 10.8050 190 / 24
Toppåsveien 63A 1262 OSLO 59.8271, 10.8037 190 / 678
Toppåsveien 63B 1262 OSLO 59.8271, 10.8029 190 / 40
Toppåsveien 64 1262 OSLO 59.8256, 10.8051 190 / 23
Toppåsveien 65A 1262 OSLO 59.8268, 10.8036 190 / 654
Toppåsveien 65B 1262 OSLO 59.8268, 10.8031 190 / 39
Toppåsveien 67 1262 OSLO 59.8266, 10.8032 190 / 38
Toppåsveien 67B 1262 OSLO 59.8267, 10.8038 190 / 440
Toppåsveien 69B 1262 OSLO 59.8262, 10.8028 190 / 207
Toppåsveien 69C 1262 OSLO 59.8263, 10.8033 190 / 441
Toppåsveien 69D 1262 OSLO 59.8264, 10.8035 190 / 645
Toppåsveien 69E 1262 OSLO 59.8262, 10.8036 190 / 646
Toppåsveien 69F 1262 OSLO 59.8263, 10.8040 190 / 644
Toppåsveien 71A 1262 OSLO 59.8260, 10.8037 190 / 31
Toppåsveien 71B 1262 OSLO 59.8260, 10.8032 190 / 455
Toppåsveien 71C 1262 OSLO 59.8259, 10.8028 190 / 280
Toppåsveien 71D 1262 OSLO 59.8260, 10.8043 190 / 660
Toppåsveien 73 1262 OSLO 59.8259, 10.8043 190 / 278
Toppåsveien 73B 1262 OSLO 59.8257, 10.8039 190 / 306
Toppåsveien 73C 1262 OSLO 59.8256, 10.8032 190 / 32
Toppåsveien 73D 1262 OSLO 59.8256, 10.8029 190 / 470
Toppåsveien 73E 1262 OSLO 59.8256, 10.8039 190 / 676
Toppåsveien 73F 1262 OSLO 59.8255, 10.8039 190 / 676
Toppåsveien 75 1262 OSLO 59.8256, 10.8044 190 / 34
Toppåsveien 77 1262 OSLO 59.8253, 10.8045 190 / 35
Toppåsveien 77B 1262 OSLO 59.8253, 10.8041 190 / 294
Toppåsveien 79 1262 OSLO 59.8254, 10.8035 190 / 316
Toppåsveien 79B 1262 OSLO 59.8254, 10.8035 190 / 315
Toppåsveien 79C 1262 OSLO 59.8254, 10.8029 190 / 313
Toppåsveien 79D 1262 OSLO 59.8253, 10.8029 190 / 314
Toppåsveien 79E 1262 OSLO 59.8252, 10.8029 190 / 317
Toppåsveien 79F 1262 OSLO 59.8252, 10.8031 190 / 318
Toppåsveien 81 1262 OSLO 59.8250, 10.8034 190 / 375
Toppåsveien 81B 1262 OSLO 59.8249, 10.8029 190 / 369
Toppåsveien 81C 1262 OSLO 59.8249, 10.8028 190 / 370
Toppåsveien 81D 1262 OSLO 59.8247, 10.8028 190 / 371
Toppåsveien 81E 1262 OSLO 59.8246, 10.8028 190 / 372
Toppåsveien 81F 1262 OSLO 59.8247, 10.8032 190 / 373
Toppåsveien 81G 1262 OSLO 59.8247, 10.8034 190 / 374
Toppåsveien 83 1262 OSLO 59.8250, 10.8038 190 / 37
Toppåsveien 83B 1262 OSLO 59.8250, 10.8042 190 / 513

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken