Trygve Strømbergs vei 26B
1263 OSLO

Trygve Strømbergs vei 26B, 1263 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Trygve Strømbergs vei 26B, 1263 OSLO:

  • Postnummer: 1263 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 188 / 15 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3215 ØVRE PRINSDAL
  • Valkrins: 1504 Prinsdal skole
  • Kyrkjesogn: 1020202 Hauketo-Prinsdal
  • Tettstad: Oslo

Trygve Strømbergs vei

Trygve Strømbergs vei er ein veg i Oslo kommune med 123 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Trygve Strømbergs vei 2A 1263 OSLO 59.8269, 10.8108 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 2B 1263 OSLO 59.8271, 10.8108 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 2C 1263 OSLO 59.8273, 10.8108 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 2D 1263 OSLO 59.8264, 10.8096 190 / 647
Trygve Strømbergs vei 2E 1263 OSLO 59.8266, 10.8096 190 / 648
Trygve Strømbergs vei 2F 1263 OSLO 59.8267, 10.8096 190 / 649
Trygve Strømbergs vei 2G 1263 OSLO 59.8269, 10.8096 190 / 650
Trygve Strømbergs vei 2H 1263 OSLO 59.8272, 10.8099 190 / 136
Trygve Strømbergs vei 2J 1263 OSLO 59.8270, 10.8101 190 / 667
Trygve Strømbergs vei 2K 1263 OSLO 59.8269, 10.8101 190 / 651
Trygve Strømbergs vei 2L 1263 OSLO 59.8267, 10.8100 190 / 135
Trygve Strømbergs vei 2M 1263 OSLO 59.8265, 10.8101 190 / 652
Trygve Strømbergs vei 3A 1263 OSLO 59.8262, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 3B 1263 OSLO 59.8262, 10.8129 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 4A 1263 OSLO 59.8276, 10.8107 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 4B 1263 OSLO 59.8278, 10.8108 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 5A 1263 OSLO 59.8262, 10.8133 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 5B 1263 OSLO 59.8259, 10.8134 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 6A 1263 OSLO 59.8281, 10.8108 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 6B 1263 OSLO 59.8283, 10.8108 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 6C 1263 OSLO 59.8285, 10.8107 190 / 2
Trygve Strømbergs vei 7A 1263 OSLO 59.8258, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 7B 1263 OSLO 59.8259, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 8A 1263 OSLO 59.8270, 10.8136 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 8B 1263 OSLO 59.8268, 10.8135 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 9A 1263 OSLO 59.8257, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 9B 1263 OSLO 59.8258, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 10A 1263 OSLO 59.8269, 10.8131 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 10B 1263 OSLO 59.8270, 10.8130 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 10C 1263 OSLO 59.8270, 10.8129 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 10D 1263 OSLO 59.8271, 10.8129 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 11A 1263 OSLO 59.8255, 10.8132 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 11B 1263 OSLO 59.8256, 10.8132 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 12A 1263 OSLO 59.8274, 10.8132 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 12B 1263 OSLO 59.8274, 10.8131 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 13A 1263 OSLO 59.8256, 10.8136 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 13B 1263 OSLO 59.8254, 10.8136 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 14A 1263 OSLO 59.8273, 10.8129 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 14B 1263 OSLO 59.8273, 10.8128 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 15A 1263 OSLO 59.8253, 10.8134 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 15B 1263 OSLO 59.8253, 10.8132 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 16A 1263 OSLO 59.8276, 10.8135 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 16B 1263 OSLO 59.8274, 10.8135 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 17A 1263 OSLO 59.8250, 10.8137 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 17B 1263 OSLO 59.8248, 10.8140 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 18A 1263 OSLO 59.8277, 10.8131 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 18B 1263 OSLO 59.8277, 10.8130 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 18C 1263 OSLO 59.8278, 10.8129 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 18D 1263 OSLO 59.8278, 10.8128 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 19A 1263 OSLO 59.8244, 10.8143 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 19B 1263 OSLO 59.8245, 10.8143 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 20A 1263 OSLO 59.8280, 10.8130 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 20B 1263 OSLO 59.8281, 10.8128 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 21A 1263 OSLO 59.8240, 10.8144 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 21B 1263 OSLO 59.8240, 10.8144 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 21C 1263 OSLO 59.8241, 10.8143 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 21D 1263 OSLO 59.8242, 10.8143 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 22A 1263 OSLO 59.8282, 10.8127 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 22B 1263 OSLO 59.8282, 10.8128 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 23A 1263 OSLO 59.8243, 10.8140 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 23B 1263 OSLO 59.8243, 10.8140 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 24A 1263 OSLO 59.8283, 10.8134 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 24B 1263 OSLO 59.8280, 10.8134 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 25A 1263 OSLO 59.8245, 10.8139 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 25B 1263 OSLO 59.8245, 10.8138 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 26A 1263 OSLO 59.8285, 10.8134 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 26B 1263 OSLO 59.8285, 10.8134 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 27A 1263 OSLO 59.8246, 10.8136 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 27B 1263 OSLO 59.8247, 10.8135 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 28A 1263 OSLO 59.8287, 10.8133 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 28B 1263 OSLO 59.8286, 10.8133 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 29A 1263 OSLO 59.8248, 10.8134 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 29B 1263 OSLO 59.8248, 10.8134 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 29C 1263 OSLO 59.8249, 10.8134 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 29D 1263 OSLO 59.8250, 10.8134 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 30A 1263 OSLO 59.8285, 10.8131 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 30B 1263 OSLO 59.8285, 10.8130 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 30C 1263 OSLO 59.8286, 10.8130 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 30D 1263 OSLO 59.8286, 10.8129 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 31A 1263 OSLO 59.8250, 10.8131 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 31B 1263 OSLO 59.8251, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 33A 1263 OSLO 59.8252, 10.8130 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 33B 1263 OSLO 59.8253, 10.8129 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 34A 1263 OSLO 59.8286, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 34B 1263 OSLO 59.8286, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 35A 1263 OSLO 59.8254, 10.8128 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 35B 1263 OSLO 59.8254, 10.8128 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 35C 1263 OSLO 59.8255, 10.8128 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 35D 1263 OSLO 59.8256, 10.8127 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 36A 1263 OSLO 59.8282, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 36B 1263 OSLO 59.8283, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 36C 1263 OSLO 59.8283, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 36D 1263 OSLO 59.8284, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 37A 1263 OSLO 59.8257, 10.8126 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 37B 1263 OSLO 59.8258, 10.8126 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 37C 1263 OSLO 59.8258, 10.8126 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 37D 1263 OSLO 59.8259, 10.8126 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 38A 1263 OSLO 59.8278, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 38B 1263 OSLO 59.8279, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 39A 1263 OSLO 59.8261, 10.8125 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 39B 1263 OSLO 59.8261, 10.8125 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 39C 1263 OSLO 59.8262, 10.8125 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 39D 1263 OSLO 59.8262, 10.8125 188 / 16
Trygve Strømbergs vei 40A 1263 OSLO 59.8276, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 40B 1263 OSLO 59.8277, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 41 1263 OSLO 59.8263, 10.8119 190 / 463
Trygve Strømbergs vei 42A 1263 OSLO 59.8275, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 42B 1263 OSLO 59.8276, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 43A 1263 OSLO 59.8260, 10.8120 190 / 6
Trygve Strømbergs vei 43B 1263 OSLO 59.8259, 10.8121 190 / 6
Trygve Strømbergs vei 44A 1263 OSLO 59.8274, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 44B 1263 OSLO 59.8274, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 45 1263 OSLO 59.8255, 10.8120 190 / 464
Trygve Strømbergs vei 46A 1263 OSLO 59.8269, 10.8123 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 46B 1263 OSLO 59.8270, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 46C 1263 OSLO 59.8271, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 46D 1263 OSLO 59.8271, 10.8125 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 48A 1263 OSLO 59.8268, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 48B 1263 OSLO 59.8268, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 50A 1263 OSLO 59.8266, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 50B 1263 OSLO 59.8267, 10.8124 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 52A 1263 OSLO 59.8267, 10.8128 188 / 15
Trygve Strømbergs vei 52B 1263 OSLO 59.8268, 10.8129 188 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken