von Øtkens vei 4F
1169 OSLO

von Øtkens vei 4F, 1169 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om von Øtkens vei 4F, 1169 OSLO:

  • Postnummer: 1169 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 194 / 21 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3201 LJAN
  • Valkrins: 1409 Ljan skole
  • Kyrkjesogn: 1020102 Ljan
  • Tettstad: Oslo

von Øtkens vei

von Øtkens vei er ein veg i Oslo kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
von Øtkens vei 1 1169 OSLO 59.8488, 10.7876 194 / 23
von Øtkens vei 1B 1169 OSLO 59.8490, 10.7877 194 / 632
von Øtkens vei 1C 1169 OSLO 59.8491, 10.7875 194 / 631
von Øtkens vei 2 1169 OSLO 59.8489, 10.7859 194 / 650
von Øtkens vei 3 1169 OSLO 59.8492, 10.7873 194 / 630
von Øtkens vei 3B 1169 OSLO 59.8492, 10.7871 194 / 629
von Øtkens vei 4 1169 OSLO 59.8493, 10.7854 194 / 532
von Øtkens vei 4B 1169 OSLO 59.8496, 10.7853 194 / 524
von Øtkens vei 4F 1169 OSLO 59.8497, 10.7856 194 / 21
von Øtkens vei 4G 1169 OSLO 59.8496, 10.7858 194 / 21
von Øtkens vei 4H 1169 OSLO 59.8495, 10.7858 194 / 21
von Øtkens vei 4J 1169 OSLO 59.8495, 10.7860 194 / 21
von Øtkens vei 4K 1169 OSLO 59.8494, 10.7861 194 / 21
von Øtkens vei 4L 1169 OSLO 59.8493, 10.7862 194 / 21
von Øtkens vei 4M 1169 OSLO 59.8492, 10.7863 194 / 21
von Øtkens vei 4N 1169 OSLO 59.8492, 10.7864 194 / 21
von Øtkens vei 5A 1169 OSLO 59.8504, 10.7853 194 / 551
von Øtkens vei 5B 1169 OSLO 59.8505, 10.7852 194 / 551
von Øtkens vei 6 1169 OSLO 59.8499, 10.7849 194 / 12
von Øtkens vei 8A 1169 OSLO 59.8500, 10.7854 194 / 969
von Øtkens vei 8B 1169 OSLO 59.8502, 10.7851 194 / 969
von Øtkens vei 8C 1169 OSLO 59.8501, 10.7846 194 / 147
von Øtkens vei 10 1169 OSLO 59.8508, 10.7843 194 / 40
von Øtkens vei 10B 1169 OSLO 59.8505, 10.7849 194 / 541
von Øtkens vei 12 1169 OSLO 59.8511, 10.7844 194 / 206
von Øtkens vei 14 1169 OSLO 59.8512, 10.7843 194 / 206

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken