Øvre Ljanskoll vei 17C
1169 OSLO

Øvre Ljanskoll vei 17C, 1169 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Ljanskoll vei 17C, 1169 OSLO:

  • Postnummer: 1169 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 194 / 302 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3202 ØVRE LJANSKOLLEN
  • Valkrins: 1409 Ljan skole
  • Kyrkjesogn: 1020102 Ljan
  • Tettstad: Oslo

Øvre Ljanskoll vei

Øvre Ljanskoll vei er ein veg i Oslo kommune med 66 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Ljanskoll vei 1 1169 OSLO 59.8484, 10.7994 194 / 230
Øvre Ljanskoll vei 2 1169 OSLO 59.8485, 10.7999 194 / 231
Øvre Ljanskoll vei 3 1169 OSLO 59.8482, 10.7992 194 / 340
Øvre Ljanskoll vei 4A 1169 OSLO 59.8483, 10.8000 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4B 1169 OSLO 59.8482, 10.8001 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4C 1169 OSLO 59.8482, 10.8001 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4D 1169 OSLO 59.8482, 10.8003 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4E 1169 OSLO 59.8484, 10.8004 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4F 1169 OSLO 59.8485, 10.8004 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4G 1169 OSLO 59.8485, 10.8004 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 4H 1169 OSLO 59.8487, 10.8004 194 / 314
Øvre Ljanskoll vei 5 1169 OSLO 59.8479, 10.7995 194 / 333
Øvre Ljanskoll vei 6A 1169 OSLO 59.8480, 10.8003 194 / 315
Øvre Ljanskoll vei 6B 1169 OSLO 59.8479, 10.8004 194 / 315
Øvre Ljanskoll vei 6C 1169 OSLO 59.8479, 10.8002 194 / 315
Øvre Ljanskoll vei 6D 1169 OSLO 59.8480, 10.8002 194 / 315
Øvre Ljanskoll vei 7 1169 OSLO 59.8477, 10.7996 194 / 334
Øvre Ljanskoll vei 8 1169 OSLO 59.8478, 10.8003 194 / 360
Øvre Ljanskoll vei 9 1169 OSLO 59.8474, 10.7997 194 / 335
Øvre Ljanskoll vei 10 1169 OSLO 59.8474, 10.8005 194 / 341
Øvre Ljanskoll vei 11A 1169 OSLO 59.8471, 10.7998 194 / 290
Øvre Ljanskoll vei 11B 1169 OSLO 59.8470, 10.7998 194 / 290
Øvre Ljanskoll vei 12 1169 OSLO 59.8471, 10.8006 194 / 316
Øvre Ljanskoll vei 13A 1169 OSLO 59.8469, 10.7994 194 / 911
Øvre Ljanskoll vei 13B 1169 OSLO 59.8467, 10.7999 194 / 319
Øvre Ljanskoll vei 14 1169 OSLO 59.8470, 10.8005 194 / 317
Øvre Ljanskoll vei 15 1169 OSLO 59.8465, 10.7998 194 / 320
Øvre Ljanskoll vei 15C 1169 OSLO 59.8466, 10.7989 194 / 303
Øvre Ljanskoll vei 16A 1169 OSLO 59.8467, 10.8006 194 / 298
Øvre Ljanskoll vei 16B 1169 OSLO 59.8466, 10.8006 194 / 298
Øvre Ljanskoll vei 17 1169 OSLO 59.8462, 10.7996 194 / 321
Øvre Ljanskoll vei 17C 1169 OSLO 59.8463, 10.7990 194 / 302
Øvre Ljanskoll vei 18 1169 OSLO 59.8464, 10.8006 194 / 313
Øvre Ljanskoll vei 19 1169 OSLO 59.8460, 10.7995 194 / 322
Øvre Ljanskoll vei 20A 1169 OSLO 59.8461, 10.8004 194 / 318
Øvre Ljanskoll vei 20B 1169 OSLO 59.8461, 10.8008 194 / 945
Øvre Ljanskoll vei 21 1169 OSLO 59.8458, 10.7993 194 / 323
Øvre Ljanskoll vei 22A 1169 OSLO 59.8458, 10.8007 194 / 297
Øvre Ljanskoll vei 22B 1169 OSLO 59.8460, 10.8004 194 / 804
Øvre Ljanskoll vei 22C 1169 OSLO 59.8459, 10.8004 194 / 297
Øvre Ljanskoll vei 23 1169 OSLO 59.8456, 10.7991 194 / 295
Øvre Ljanskoll vei 24A 1169 OSLO 59.8456, 10.8002 194 / 296
Øvre Ljanskoll vei 24B 1169 OSLO 59.8457, 10.8003 194 / 774
Øvre Ljanskoll vei 24C 1169 OSLO 59.8455, 10.8008 194 / 775
Øvre Ljanskoll vei 25 1169 OSLO 59.8453, 10.7987 194 / 294
Øvre Ljanskoll vei 26 1169 OSLO 59.8455, 10.7999 194 / 291
Øvre Ljanskoll vei 26B 1169 OSLO 59.8443, 10.7990 194 / 691
Øvre Ljanskoll vei 26C 1169 OSLO 59.8439, 10.7989 194 / 721
Øvre Ljanskoll vei 27 1169 OSLO 59.8450, 10.7982 194 / 324
Øvre Ljanskoll vei 28 1169 OSLO 59.8437, 10.7994 194 / 353
Øvre Ljanskoll vei 28B 1169 OSLO 59.8437, 10.7989 194 / 736
Øvre Ljanskoll vei 29 1169 OSLO 59.8447, 10.7983 194 / 325
Øvre Ljanskoll vei 30A 1169 OSLO 59.8435, 10.7994 194 / 354
Øvre Ljanskoll vei 30B 1169 OSLO 59.8436, 10.7995 194 / 354
Øvre Ljanskoll vei 30C 1169 OSLO 59.8435, 10.7987 194 / 899
Øvre Ljanskoll vei 30D 1169 OSLO 59.8434, 10.7988 194 / 899
Øvre Ljanskoll vei 30E 1169 OSLO 59.8433, 10.7989 194 / 899
Øvre Ljanskoll vei 30F 1169 OSLO 59.8432, 10.7990 194 / 899
Øvre Ljanskoll vei 30G 1169 OSLO 59.8432, 10.7990 194 / 899
Øvre Ljanskoll vei 30H 1169 OSLO 59.8433, 10.7995 194 / 355
Øvre Ljanskoll vei 30J 1169 OSLO 59.8433, 10.7996 194 / 697
Øvre Ljanskoll vei 31 1169 OSLO 59.8445, 10.7984 194 / 361
Øvre Ljanskoll vei 33 1169 OSLO 59.8443, 10.7983 194 / 362
Øvre Ljanskoll vei 34 1169 OSLO 59.8434, 10.7982 194 / 441
Øvre Ljanskoll vei 35 1169 OSLO 59.8440, 10.7982 194 / 967
Øvre Ljanskoll vei 35B 1169 OSLO 59.8438, 10.7982 194 / 359

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken