Elgtråkket 124
1270 OSLO

Elgtråkket 124, 1270 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elgtråkket 124, 1270 OSLO:

  • Postnummer: 1270 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 187 / 125 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3319 Bjørnåsen nord
  • Valkrins: 1507 Bjørndal skole
  • Kyrkjesogn: 1020703 Klemestrud og Mortensrud
  • Tettstad: Oslo

Elgtråkket

Elgtråkket er ein veg i Oslo kommune med 143 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 136.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elgtråkket 6A 1270 OSLO 59.8330, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 6B 1270 OSLO 59.8330, 10.8331 187 / 216
Elgtråkket 6C 1270 OSLO 59.8329, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 6D 1270 OSLO 59.8329, 10.8331 187 / 216
Elgtråkket 8A 1270 OSLO 59.8329, 10.8326 187 / 216
Elgtråkket 8B 1270 OSLO 59.8329, 10.8327 187 / 216
Elgtråkket 8C 1270 OSLO 59.8329, 10.8326 187 / 216
Elgtråkket 8D 1270 OSLO 59.8329, 10.8327 187 / 216
Elgtråkket 10A 1270 OSLO 59.8325, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 10B 1270 OSLO 59.8325, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 10C 1270 OSLO 59.8325, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 10D 1270 OSLO 59.8325, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 12A 1270 OSLO 59.8325, 10.8335 187 / 26
Elgtråkket 12B 1270 OSLO 59.8325, 10.8334 187 / 26
Elgtråkket 12C 1270 OSLO 59.8325, 10.8332 187 / 26
Elgtråkket 12D 1270 OSLO 59.8325, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 12E 1270 OSLO 59.8325, 10.8335 187 / 26
Elgtråkket 12F 1270 OSLO 59.8325, 10.8334 187 / 26
Elgtråkket 12G 1270 OSLO 59.8325, 10.8332 187 / 26
Elgtråkket 12H 1270 OSLO 59.8325, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 14 1270 OSLO 59.8320, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 16 1270 OSLO 59.8321, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 18 1270 OSLO 59.8321, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 20 1270 OSLO 59.8322, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 22 1270 OSLO 59.8323, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 24 1270 OSLO 59.8323, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 26 1270 OSLO 59.8320, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 28 1270 OSLO 59.8320, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 30 1270 OSLO 59.8321, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 32 1270 OSLO 59.8322, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 34 1270 OSLO 59.8322, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 36 1270 OSLO 59.8323, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 38A 1270 OSLO 59.8317, 10.8335 187 / 26
Elgtråkket 38B 1270 OSLO 59.8316, 10.8336 187 / 26
Elgtråkket 38C 1270 OSLO 59.8316, 10.8336 187 / 26
Elgtråkket 38D 1270 OSLO 59.8316, 10.8336 187 / 26
Elgtråkket 40A 1270 OSLO 59.8320, 10.8330 187 / 26
Elgtråkket 40B 1270 OSLO 59.8319, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 40C 1270 OSLO 59.8319, 10.8332 187 / 26
Elgtråkket 40D 1270 OSLO 59.8318, 10.8333 187 / 26
Elgtråkket 40E 1270 OSLO 59.8320, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 40F 1270 OSLO 59.8319, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 40G 1270 OSLO 59.8319, 10.8333 187 / 26
Elgtråkket 40H 1270 OSLO 59.8318, 10.8333 187 / 26
Elgtråkket 42A 1270 OSLO 59.8322, 10.8326 187 / 26
Elgtråkket 42B 1270 OSLO 59.8322, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 42C 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 42D 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 42E 1270 OSLO 59.8322, 10.8326 187 / 26
Elgtråkket 42F 1270 OSLO 59.8322, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 42G 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 42H 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 44A 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44B 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44C 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44D 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44E 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44F 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 46A 1270 OSLO 59.8326, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 46B 1270 OSLO 59.8327, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 46C 1270 OSLO 59.8326, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 46D 1270 OSLO 59.8327, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 46E 1270 OSLO 59.8326, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 46F 1270 OSLO 59.8326, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48A 1270 OSLO 59.8328, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48B 1270 OSLO 59.8329, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48C 1270 OSLO 59.8328, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48D 1270 OSLO 59.8329, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48E 1270 OSLO 59.8328, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48F 1270 OSLO 59.8329, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 50A 1270 OSLO 59.8331, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50B 1270 OSLO 59.8331, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50C 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50D 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50E 1270 OSLO 59.8330, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50F 1270 OSLO 59.8331, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50G 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50H 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 52 1270 OSLO 59.8334, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 54 1270 OSLO 59.8335, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 56 1270 OSLO 59.8334, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 58 1270 OSLO 59.8335, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 59 1270 OSLO 59.8357, 10.8319 187 / 31
Elgtråkket 60A 1270 OSLO 59.8336, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60B 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60C 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60D 1270 OSLO 59.8336, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60E 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60F 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 61 1270 OSLO 59.8358, 10.8316 187 / 32
Elgtråkket 62 1270 OSLO 59.8335, 10.8325 187 / 216
Elgtråkket 63 1270 OSLO 59.8360, 10.8315 187 / 33
Elgtråkket 64 1270 OSLO 59.8335, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 65 1270 OSLO 59.8361, 10.8313 187 / 34
Elgtråkket 66 1270 OSLO 59.8335, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 67 1270 OSLO 59.8363, 10.8313 187 / 35
Elgtråkket 68 1270 OSLO 59.8335, 10.8325 187 / 216
Elgtråkket 69 1270 OSLO 59.8365, 10.8312 187 / 36
Elgtråkket 70 1270 OSLO 59.8335, 10.8328 187 / 216
Elgtråkket 71 1270 OSLO 59.8367, 10.8308 187 / 37
Elgtråkket 72 1270 OSLO 59.8335, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 73 1270 OSLO 59.8368, 10.8306 187 / 38
Elgtråkket 74 1270 OSLO 59.8335, 10.8328 187 / 216
Elgtråkket 75 1270 OSLO 59.8369, 10.8304 187 / 39
Elgtråkket 76 1270 OSLO 59.8335, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 77 1270 OSLO 59.8369, 10.8301 187 / 40
Elgtråkket 78 1270 OSLO 59.8338, 10.8327 187 / 102
Elgtråkket 79 1270 OSLO 59.8368, 10.8302 187 / 41
Elgtråkket 80 1270 OSLO 59.8339, 10.8326 187 / 103
Elgtråkket 81 1270 OSLO 59.8365, 10.8306 187 / 42
Elgtråkket 82 1270 OSLO 59.8341, 10.8325 187 / 104
Elgtråkket 83 1270 OSLO 59.8364, 10.8308 187 / 43
Elgtråkket 84 1270 OSLO 59.8343, 10.8324 187 / 105
Elgtråkket 85 1270 OSLO 59.8362, 10.8307 187 / 44
Elgtråkket 86 1270 OSLO 59.8344, 10.8323 187 / 106
Elgtråkket 87 1270 OSLO 59.8361, 10.8311 187 / 45
Elgtråkket 88 1270 OSLO 59.8346, 10.8322 187 / 107
Elgtråkket 89 1270 OSLO 59.8359, 10.8312 187 / 46
Elgtråkket 90 1270 OSLO 59.8349, 10.8316 187 / 108
Elgtråkket 92 1270 OSLO 59.8348, 10.8315 187 / 109
Elgtråkket 94 1270 OSLO 59.8346, 10.8315 187 / 110
Elgtråkket 96 1270 OSLO 59.8345, 10.8314 187 / 111
Elgtråkket 98 1270 OSLO 59.8343, 10.8314 187 / 112
Elgtråkket 100 1270 OSLO 59.8341, 10.8314 187 / 113
Elgtråkket 102 1270 OSLO 59.8339, 10.8314 187 / 114
Elgtråkket 104 1270 OSLO 59.8340, 10.8312 187 / 115
Elgtråkket 106 1270 OSLO 59.8341, 10.8311 187 / 116
Elgtråkket 108 1270 OSLO 59.8343, 10.8312 187 / 117
Elgtråkket 110 1270 OSLO 59.8345, 10.8312 187 / 118
Elgtråkket 112 1270 OSLO 59.8348, 10.8313 187 / 119
Elgtråkket 114 1270 OSLO 59.8350, 10.8314 187 / 120
Elgtråkket 116 1270 OSLO 59.8352, 10.8314 187 / 121
Elgtråkket 118 1270 OSLO 59.8353, 10.8315 187 / 122
Elgtråkket 120 1270 OSLO 59.8354, 10.8319 187 / 123
Elgtråkket 122 1270 OSLO 59.8352, 10.8321 187 / 124
Elgtråkket 124 1270 OSLO 59.8350, 10.8323 187 / 125
Elgtråkket 126A 1270 OSLO 59.8348, 10.8322 187 / 126
Elgtråkket 126B 1270 OSLO 59.8349, 10.8323 187 / 126
Elgtråkket 128 1270 OSLO 59.8346, 10.8324 187 / 127
Elgtråkket 130 1270 OSLO 59.8344, 10.8327 187 / 128
Elgtråkket 132 1270 OSLO 59.8342, 10.8328 187 / 129
Elgtråkket 134 1270 OSLO 59.8340, 10.8330 187 / 130
Elgtråkket 136 1270 OSLO 59.8338, 10.8331 187 / 131

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken