Bjørnefaret 32
1270 OSLO

Bjørnefaret 32, 1270 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnefaret 32, 1270 OSLO:

  • Postnummer: 1270 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 187 / 152 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3319 Bjørnåsen nord
  • Valkrins: 1507 Bjørndal skole
  • Kyrkjesogn: 1020703 Klemestrud og Mortensrud
  • Tettstad: Oslo

Bjørnefaret

Bjørnefaret er ein veg i Oslo kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnefaret 1 1270 OSLO 59.8312, 10.8331 187 / 226
Bjørnefaret 2 1270 OSLO 59.8307, 10.8330 187 / 275
Bjørnefaret 3 1270 OSLO 59.8314, 10.8329 187 / 225
Bjørnefaret 4 1270 OSLO 59.8309, 10.8328 187 / 227
Bjørnefaret 5 1270 OSLO 59.8316, 10.8327 187 / 224
Bjørnefaret 6 1270 OSLO 59.8312, 10.8327 187 / 228
Bjørnefaret 7 1270 OSLO 59.8317, 10.8325 187 / 223
Bjørnefaret 8 1270 OSLO 59.8314, 10.8325 187 / 229
Bjørnefaret 9 1270 OSLO 59.8319, 10.8322 187 / 222
Bjørnefaret 10 1270 OSLO 59.8315, 10.8323 187 / 230
Bjørnefaret 11 1270 OSLO 59.8321, 10.8320 187 / 221
Bjørnefaret 12 1270 OSLO 59.8317, 10.8321 187 / 231
Bjørnefaret 14 1270 OSLO 59.8318, 10.8319 187 / 232
Bjørnefaret 16 1270 OSLO 59.8322, 10.8317 187 / 144
Bjørnefaret 18 1270 OSLO 59.8324, 10.8316 187 / 145
Bjørnefaret 20 1270 OSLO 59.8326, 10.8316 187 / 146
Bjørnefaret 22 1270 OSLO 59.8327, 10.8316 187 / 147
Bjørnefaret 24 1270 OSLO 59.8329, 10.8315 187 / 148
Bjørnefaret 26 1270 OSLO 59.8331, 10.8315 187 / 149
Bjørnefaret 28 1270 OSLO 59.8333, 10.8315 187 / 150
Bjørnefaret 30 1270 OSLO 59.8334, 10.8314 187 / 151
Bjørnefaret 32 1270 OSLO 59.8336, 10.8313 187 / 152

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken