Grevlinglia 48
1270 OSLO

Grevlinglia 48, 1270 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grevlinglia 48, 1270 OSLO:

  • Postnummer: 1270 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 187 / 172 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3319 Bjørnåsen nord
  • Valkrins: 1507 Bjørndal skole
  • Kyrkjesogn: 1020703 Klemestrud og Mortensrud
  • Tettstad: Oslo

Grevlinglia

Grevlinglia er ein veg i Oslo kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 72.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grevlinglia 2A 1270 OSLO 59.8300, 10.8327 187 / 220
Grevlinglia 2B 1270 OSLO 59.8299, 10.8327 187 / 220
Grevlinglia 3 1270 OSLO 59.8306, 10.8322 187 / 215
Grevlinglia 4A 1270 OSLO 59.8299, 10.8326 187 / 220
Grevlinglia 4B 1270 OSLO 59.8298, 10.8327 187 / 220
Grevlinglia 5 1270 OSLO 59.8307, 10.8322 187 / 215
Grevlinglia 6A 1270 OSLO 59.8304, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 6B 1270 OSLO 59.8303, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 7 1270 OSLO 59.8308, 10.8321 187 / 215
Grevlinglia 8A 1270 OSLO 59.8302, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 8B 1270 OSLO 59.8301, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 9 1270 OSLO 59.8309, 10.8321 187 / 215
Grevlinglia 10A 1270 OSLO 59.8300, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 10B 1270 OSLO 59.8299, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 11 1270 OSLO 59.8310, 10.8320 187 / 215
Grevlinglia 12A 1270 OSLO 59.8299, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 12B 1270 OSLO 59.8298, 10.8322 187 / 220
Grevlinglia 13 1270 OSLO 59.8311, 10.8319 187 / 215
Grevlinglia 14 1270 OSLO 59.8309, 10.8317 187 / 155
Grevlinglia 15 1270 OSLO 59.8312, 10.8318 187 / 215
Grevlinglia 16 1270 OSLO 59.8308, 10.8316 187 / 156
Grevlinglia 17 1270 OSLO 59.8312, 10.8317 187 / 215
Grevlinglia 18 1270 OSLO 59.8307, 10.8316 187 / 157
Grevlinglia 19 1270 OSLO 59.8314, 10.8315 187 / 215
Grevlinglia 20 1270 OSLO 59.8306, 10.8317 187 / 158
Grevlinglia 21 1270 OSLO 59.8315, 10.8314 187 / 215
Grevlinglia 22 1270 OSLO 59.8305, 10.8313 187 / 159
Grevlinglia 23 1270 OSLO 59.8315, 10.8313 187 / 215
Grevlinglia 24 1270 OSLO 59.8306, 10.8313 187 / 160
Grevlinglia 25 1270 OSLO 59.8316, 10.8313 187 / 215
Grevlinglia 26 1270 OSLO 59.8307, 10.8311 187 / 161
Grevlinglia 27 1270 OSLO 59.8317, 10.8313 187 / 215
Grevlinglia 28 1270 OSLO 59.8308, 10.8311 187 / 162
Grevlinglia 29 1270 OSLO 59.8318, 10.8312 187 / 215
Grevlinglia 30 1270 OSLO 59.8309, 10.8310 187 / 163
Grevlinglia 31 1270 OSLO 59.8321, 10.8312 187 / 215
Grevlinglia 32 1270 OSLO 59.8310, 10.8312 187 / 164
Grevlinglia 33 1270 OSLO 59.8322, 10.8311 187 / 215
Grevlinglia 34 1270 OSLO 59.8310, 10.8313 187 / 165
Grevlinglia 35 1270 OSLO 59.8322, 10.8311 187 / 215
Grevlinglia 36 1270 OSLO 59.8310, 10.8315 187 / 166
Grevlinglia 37 1270 OSLO 59.8323, 10.8311 187 / 215
Grevlinglia 38 1270 OSLO 59.8312, 10.8314 187 / 167
Grevlinglia 39 1270 OSLO 59.8324, 10.8311 187 / 215
Grevlinglia 40 1270 OSLO 59.8313, 10.8311 187 / 168
Grevlinglia 41 1270 OSLO 59.8325, 10.8310 187 / 215
Grevlinglia 42 1270 OSLO 59.8313, 10.8310 187 / 169
Grevlinglia 43 1270 OSLO 59.8326, 10.8310 187 / 215
Grevlinglia 44 1270 OSLO 59.8314, 10.8310 187 / 170
Grevlinglia 45 1270 OSLO 59.8327, 10.8310 187 / 215
Grevlinglia 46 1270 OSLO 59.8315, 10.8309 187 / 171
Grevlinglia 48 1270 OSLO 59.8316, 10.8309 187 / 172
Grevlinglia 50 1270 OSLO 59.8317, 10.8309 187 / 178
Grevlinglia 52 1270 OSLO 59.8318, 10.8308 187 / 179
Grevlinglia 54 1270 OSLO 59.8319, 10.8308 187 / 180
Grevlinglia 56 1270 OSLO 59.8320, 10.8308 187 / 181
Grevlinglia 58 1270 OSLO 59.8321, 10.8307 187 / 182
Grevlinglia 60 1270 OSLO 59.8322, 10.8307 187 / 183
Grevlinglia 62 1270 OSLO 59.8323, 10.8307 187 / 184
Grevlinglia 64 1270 OSLO 59.8323, 10.8307 187 / 185
Grevlinglia 66 1270 OSLO 59.8324, 10.8306 187 / 186
Grevlinglia 68 1270 OSLO 59.8325, 10.8306 187 / 187
Grevlinglia 70 1270 OSLO 59.8326, 10.8305 187 / 188
Grevlinglia 72 1270 OSLO 59.8327, 10.8304 187 / 189

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken