Brattlistubben 4
1279 OSLO

Brattlistubben 4, 1279 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brattlistubben 4, 1279 OSLO:

  • Postnummer: 1279 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 169 / 404 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3304 BRENNA
  • Valkrins: 1506 Klemetsrud skole
  • Kyrkjesogn: 1020703 Klemestrud og Mortensrud
  • Tettstad: Oslo

Brattlistubben

Brattlistubben er ein veg i Oslo kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brattlistubben 2 1279 OSLO 59.8445, 10.8441 169 / 403
Brattlistubben 3 1279 OSLO 59.8441, 10.8445 169 / 457
Brattlistubben 4 1279 OSLO 59.8446, 10.8442 169 / 404
Brattlistubben 5 1279 OSLO 59.8440, 10.8447 169 / 456
Brattlistubben 6 1279 OSLO 59.8448, 10.8443 169 / 405
Brattlistubben 7 1279 OSLO 59.8438, 10.8448 169 / 455
Brattlistubben 8 1279 OSLO 59.8450, 10.8445 169 / 406
Brattlistubben 9 1279 OSLO 59.8437, 10.8447 169 / 454
Brattlistubben 11 1279 OSLO 59.8435, 10.8448 169 / 453
Brattlistubben 13 1279 OSLO 59.8434, 10.8451 169 / 452

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken