Gamle Brennavei 20
1279 OSLO

Gamle Brennavei 20, 1279 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Brennavei 20, 1279 OSLO:

  • Postnummer: 1279 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 169 / 108 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3304 BRENNA
  • Valkrins: 1506 Klemetsrud skole
  • Kyrkjesogn: 1020703 Klemestrud og Mortensrud
  • Tettstad: Oslo

Gamle Brennavei

Gamle Brennavei er ein veg i Oslo kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Brennavei 2 1279 OSLO 59.8462, 10.8423 169 / 350
Gamle Brennavei 4 1279 OSLO 59.8461, 10.8426 169 / 351
Gamle Brennavei 6 1279 OSLO 59.8460, 10.8429 169 / 352
Gamle Brennavei 7A 1279 OSLO 59.8459, 10.8414 169 / 517
Gamle Brennavei 7B 1279 OSLO 59.8459, 10.8412 169 / 516
Gamle Brennavei 7C 1279 OSLO 59.8458, 10.8417 169 / 518
Gamle Brennavei 8 1279 OSLO 59.8459, 10.8432 169 / 353
Gamle Brennavei 10 1279 OSLO 59.8458, 10.8435 169 / 354
Gamle Brennavei 12 1279 OSLO 59.8456, 10.8432 169 / 349
Gamle Brennavei 13 1279 OSLO 59.8456, 10.8411 169 / 10
Gamle Brennavei 14 1279 OSLO 59.8456, 10.8430 169 / 348
Gamle Brennavei 15 1279 OSLO 59.8457, 10.8413 169 / 471
Gamle Brennavei 16 1279 OSLO 59.8460, 10.8419 169 / 476
Gamle Brennavei 18 1279 OSLO 59.8459, 10.8421 169 / 29
Gamle Brennavei 19 1279 OSLO 59.8453, 10.8410 169 / 102
Gamle Brennavei 20 1279 OSLO 59.8457, 10.8422 169 / 108
Gamle Brennavei 24 1279 OSLO 59.8454, 10.8418 169 / 109
Gamle Brennavei 26 1279 OSLO 59.8453, 10.8416 169 / 514

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken