Fiolveien 12
1663 ROLVSØY

Fiolveien 12, 1663 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fiolveien 12, 1663 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1663 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 737 / 403 i 0106
  • Grunnkrins: 3109 GRØNLI
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Fiolveien

Fiolveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fiolveien 1 1663 ROLVSØY 59.2523, 10.9886 737 / 176
Fiolveien 2 1663 ROLVSØY 59.2523, 10.9896 737 / 264
Fiolveien 3 1663 ROLVSØY 59.2519, 10.9893 737 / 378
Fiolveien 4 1663 ROLVSØY 59.2522, 10.9902 737 / 271
Fiolveien 5 1663 ROLVSØY 59.2517, 10.9898 737 / 144
Fiolveien 6 1663 ROLVSØY 59.2519, 10.9904 737 / 224
Fiolveien 7 1663 ROLVSØY 59.2516, 10.9901 737 / 234
Fiolveien 8 1663 ROLVSØY 59.2523, 10.9909 737 / 252
Fiolveien 9 1663 ROLVSØY 59.2515, 10.9906 737 / 269
Fiolveien 9A 1663 ROLVSØY 59.2513, 10.9903 737 / 165
Fiolveien 10 1663 ROLVSØY 59.2525, 10.9905 737 / 402
Fiolveien 11 1663 ROLVSØY 59.2518, 10.9909 737 / 223
Fiolveien 12 1663 ROLVSØY 59.2526, 10.9900 737 / 403
Fiolveien 13 1663 ROLVSØY 59.2520, 10.9911 737 / 261
Fiolveien 15 1663 ROLVSØY 59.2523, 10.9915 737 / 241
Fiolveien 17 1663 ROLVSØY 59.2525, 10.9916 737 / 190
Fiolveien 19 1663 ROLVSØY 59.2527, 10.9909 737 / 189
Fiolveien 21 1663 ROLVSØY 59.2529, 10.9906 737 / 254
Fiolveien 23 1663 ROLVSØY 59.2530, 10.9900 737 / 301
Fiolveien 25 1663 ROLVSØY 59.2528, 10.9897 737 / 229
Fiolveien 27 1663 ROLVSØY 59.2526, 10.9891 737 / 407

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken