Nordlandsnesset 60
7150 STORFOSNA

Nordlandsnesset 60, 7150 STORFOSNA er ei adresse i Ørland.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlandsnesset 60, 7150 STORFOSNA:

  • Postnummer: 7150 STORFOSNA
  • Gards-/bruksnummer: 60 / 299 i 5015 Ørland
  • Grunnkrins: 207 STORFOSNA
  • Valkrins: 3 STORFOSNA
  • Kyrkjesogn: 9050201 Ørland
  • Tettstad:

Nordlandsnesset

Nordlandsnesset er ein veg i Ørland kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlandsnesset 10 7150 STORFOSNA 63.6735, 9.4270 60 / 52
Nordlandsnesset 11 7150 STORFOSNA 63.6733, 9.4264 60 / 367
Nordlandsnesset 29 7150 STORFOSNA 63.6725, 9.4302 60 / 288
Nordlandsnesset 37 7150 STORFOSNA 63.6731, 9.4323 60 / 89
Nordlandsnesset 39 7150 STORFOSNA 63.6733, 9.4323 60 / 232
Nordlandsnesset 51 7150 STORFOSNA 63.6740, 9.4330 60 / 312
Nordlandsnesset 60 7150 STORFOSNA 63.6751, 9.4330 60 / 299
Nordlandsnesset 71 7150 STORFOSNA 63.6752, 9.4348 60 / 234
Nordlandsnesset 75 7150 STORFOSNA 63.6751, 9.4367 60 / 12
Nordlandsnesset 76 7150 STORFOSNA 63.6749, 9.4366 60 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken