Søråsveien 12
7100 RISSA

Søråsveien 12, 7100 RISSA er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søråsveien 12, 7100 RISSA:

  • Postnummer: 7100 RISSA
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 30 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 309 LEIRA
  • Valkrins: 2 RISSA
  • Kyrkjesogn: 9050102 Rissa
  • Tettstad:

Søråsveien

Søråsveien er ein veg i Indre Fosen kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søråsveien 6 7100 RISSA 63.5994, 9.9967 121 / 66
Søråsveien 8 7100 RISSA 63.5991, 9.9964 121 / 103
Søråsveien 10 7100 RISSA 63.5989, 9.9959 121 / 111
Søråsveien 11 7100 RISSA 63.5992, 9.9951 121 / 102
Søråsveien 12 7100 RISSA 63.5990, 9.9954 121 / 30
Søråsveien 16 7100 RISSA 63.5987, 9.9942 121 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken