Ytterstrandveien 5
7114 RÅKVÅG

Ytterstrandveien 5, 7114 RÅKVÅG er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ytterstrandveien 5, 7114 RÅKVÅG:

  • Postnummer: 7114 RÅKVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 170 / 146 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 101 RÅKVÅG VEST
  • Valkrins: 3 STJØRNA
  • Kyrkjesogn: 9050103 Sør-Stjørna
  • Tettstad: Råkvågen

Ytterstrandveien

Ytterstrandveien er ein veg i Indre Fosen kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ytterstrandveien 1 7114 RÅKVÅG 63.7595, 10.0623 170 / 154
Ytterstrandveien 3 7114 RÅKVÅG 63.7596, 10.0619 170 / 201
Ytterstrandveien 5 7114 RÅKVÅG 63.7597, 10.0616 170 / 146

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken