Drølen 29
7114 RÅKVÅG

Drølen 29, 7114 RÅKVÅG er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Drølen 29, 7114 RÅKVÅG:

  • Postnummer: 7114 RÅKVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 172 / 88 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 102 RÅKVÅG ØST
  • Valkrins: 3 STJØRNA
  • Kyrkjesogn: 9050103 Sør-Stjørna
  • Tettstad:

Drølen

Drølen er ein veg i Indre Fosen kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Drølen 17 7114 RÅKVÅG 63.7679, 10.0813 172 / 87
Drølen 19 7114 RÅKVÅG 63.7679, 10.0803 172 / 1
Drølen 21 7114 RÅKVÅG 63.7676, 10.0813 172 / 91
Drølen 23 7114 RÅKVÅG 63.7676, 10.0818 172 / 92
Drølen 29 7114 RÅKVÅG 63.7675, 10.0828 172 / 88
Drølen 39 7114 RÅKVÅG 63.7672, 10.0813 172 / 89

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken